Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Herzbergova motivačně hygienická teorie - maturitní otázka

Herzbergova motivačně hygienická teorie - maturitní otázka


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v kusých heslech podává základní informace o této teorii, vysvětlující pracovní chování lidí.

Obsah

1.
Fridrich Herzberg
2.
Motivátory
3.
Hygienické vlivy
4.
Způsoby demotivace pracovníků

Úryvek

“Motivátory
= vlivy, které působí na uspokojení lidských potřeb z práce

Patří mezi ně:
- dosažení výsledku a cíle
- uznání
Vedou ke spokojenosti pracovníka a aktivizují zájem pracovníků např. o:
- Motivaci k výkonu
- Kvalitě
- Tvůrčí aktivitě

Hygienické vlivy
- vztahují se spíše k prostředí, než k tomu co člověk dělá

Patří sem faktory, které vycházejí z podmínek práce a pracovního zařazení, jako např.:
- systém podnikového řízení
- vybavení pracoviště a podmínky práce (světlo, hluk, prašnost)
- předem stanovená mzda
- vztah ke spolupracovníkům
- bezpečnost práce"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4845a95c8eca8.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Herzbergova_teorie.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse