Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Heterocyklické sloučeniny - maturitní otázka

Heterocyklické sloučeniny - maturitní otázka


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka z chemie se věnuje heterocyklickým sloučeninám, zvláště pak alkaloidům. Rozděluje heterocyklické sloučeniny, věnuje se vlastnostem, výskytu a výrobě alkaloidů a jejich hlavním sloučeninám.

Obsah

1.
Rozdělení
1.1
Pětičlenné heterocyklické sloučeniny
1.2
Šestičlenné heterocyklické sloučeniny
2.
Alkaloidy
2.2
Výskyt
2.3
Výroba
2.4
Vlastnosti
2.5
Použití

Úryvek

"Alkaloidy
Jsou to přírodní dusíkaté organické látky zásaditého charakteru. Vznikají jako produkty metabolismu aminokyselin a př. v bílkovinách, pryskyřníkovitých a mákovitých rostlinách. Jejich zásaditý charakter způsobuje, že se nevyskytují volně, ale ve formě solí karboxylových kyselin. Jsou velmi strukturně rozmanité. Po použití některých alkaloidů (omamných drog) se u člověka projevují zvláštní stavy (bezstarostnost, poruchy rovnováhy, znecitlivění, halucinace), později při použití většího množství nastává celková otrava až smrt.
Při opakovaném používání alkaloidů se může u člověka vyvinout stav závislosti na drogách, nebezpečná je závislost na drogách, která ovlivňuje centrální nervovou soustavou – projevuje se jako narkomania. (morfinismus, kokainismus), např.:
- kokain – z listů keře koky, má anestetický účinek, způsobuje rychlé znecitlivění, vyvolává halucinace, hlad, agresivitu, třes, křeče, smrt.
- LSD – halucinogenní droga, způsobuje únavu, pocení, nevolnost, zvracení, emocionální změny, zrakové přeludy
- nikotin – z tabákového listí, nejrozšířenější droga, škodlivý vliv na žaludeční sliznici, krevní oběh, má karcinogenní účinek
- kofein – obsažen v kávových zrnek, čajových listech, zlepšuje myšlení, odstraňuje pocit únavy a ospalosti, stimuluji srdeční činnost a podporuje činnost žaludku
- morfin – v lékařství se užívá k tišení bolestí, působí ospalost a způsobuje zúžení zornice

- pyrrol – základní stavení jednotka chlorofylu a hemoglobinu s tím rozdílem, že hemoglobin má centrální atom železo a chlorofyl hořčík.
- pyridin – nepříjemně páchnoucí, používá se k denaturování lihu

Výskyt – v rostlinách – v plodech, listech, kůře, semenech i v kořenech, např. chinin, rulík zlomocný, kofein, nikotin.

Výroba – z usušených a rozemletých částí rostlin provádíme extrakci – vyluhování. Extrakce se provádí buď vodní parou nebo rozpouštědly. Jiný působ je uvolnění alkaloidů slabou zásadou a následná extrakce.

Vlastnosti – bílé, krystalické látky, ve vodě nerozpustné, hořké chuti, ve velkém množství jedovaté.

Použití – v malém množství látky utěšující, povzbuzující – použití jako léky, ve větším množství jsou jedovaté – jedy, drogy."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a3a5fa747df6.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Heterocyklicke_slouceniny.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse