Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Historické hledisko péče a přístup společnosti k jedincům s tělesným a zdravotním postižením

Historické hledisko péče a přístup společnosti k jedincům s tělesným a zdravotním postižením

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nabízí pohled na přístup společnosti k jedincům s tělesným postižením napříč různými historickými obdobími. Objasňuje postavení postižených od starověku až po 19. století. Dále autor popisuje boj za práva postižených ve 20. století a charakterizuje překážky a úskalí, se kterými se musí postižení potýkat i ve 21. století.

Obsah

1.
Úvod
2.
Prvobytná společnost, starověký Řím a Řecko
3.
Středověk a feudalismus v Evropě
4.
Renesance a humanismus
5.
Počátky 20. století
6.
Hitlerovo Německo
7.
Boj za práva postižených ve 20. století
8.
21. století
9.
Závěr
10.
Seznam použité literatury

Úryvek

"1.7. Boj za práva postižených ve 20.století
Již od roku 1890 se postižení snažili bojovat za svá práva, lidskou důstojnost a prosté právo být součástí společnosti. V letech 1920 až 1930 bylo po celém světě tisíce válečných veteránů z první světové války, kteří se snažili prosadit „právo na práci“. V Británii se dovolávali svých práv pomocí Národní ligy pro slepé a postižené. Založili tak první hnutí pro práva postižených v boji proti diskriminaci. Výsledkem nakonec bylo docílení toho, že vláda ve 20.letech 20.století ustanovila povinnost zaměstnavatelů zaměstnávat alespoň 3% postižených osob z celkového počtu svých zaměstnanců. Toto opatření bylo nahrazeno řádným zákonem proti diskriminaci postižených osob roku 1996.
V 90.letech 20.století protestovali aktivisté proti eutanázii a asistované sebevraždě pod hrozbou možnosti opakování se hrůz z druhé světové války.
Posledních 30 let 20.století bylo obdobím růstu práv pro postižené jedince, bojem proti jejich segregaci. Mnoho rodičů se hlásí za práva svých postižených dětí a mnoho států přijímá legislativu pro umožňování studia, asistence, státní podpory a bezbariérových přístupů pro postižené spoluobčany.

1.8. 21.století
Postižení občané stále bojují s denními obtížemi života s tělesným a zdravotním postižením. Za mnohé z nich jmenujme jen pár překážek, jako je cestování veřejnou dopravou, přístup do budov a objektů, možností studovat střední a vysoké školy, možnosti aktivit ve volném čase. Avšak přestože legislativa pomáhá a postižení lidé již dosáhli mnoha práv, stále cítí, že převážná většina společnosti je vidí jako příliš jiné a jejich názory na lidi s postižením zůstávají zastaralé.
Velkou výhodou dnešní doby je dostatek technických vymožeností usnadňujících postiženým pohyb, nezávislost na druhých a výrazně otvírá jejich možnosti působení. Problémem zde ale zůstává finanční aspekt a ne každý si může tyto pomocníky dovolit.
Ve všech vyspělých zemích dnes naštěstí existují nadace a charitativní organizace pomáhající finančně podpořit znevýhodněné občany. Děje se tak buď přímou finanční podporou nebo poskytováním služeb zdarma, jako např. výchova asistenčních psů, poskytování poradenství a aktivit, spolufinancování vybavení.
13. prosince 2006 přijala Organizace spojených národů Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, což je první mezinárodní dohoda o lidských právech přijatá v 21. století, jež chrání práva asi 650 milionů zdravotně postižených lidí. Úmluva stanovuje, co je diskriminace na základě zdravotního postižení. Vymezuje "přiměřené úpravy" budov, zejména sídel veřejných institucí, veřejných prostranství či dopravních prostředků. Osoby se znevýhodněním jsou v v této úmluvě chápáni šířeji, bez bližšího, třeba medicínského určení svého postižení.
Práva zdravotně postižených uznává i Listina základních práv EU. V článku 26 se jim přiznává „právo na opatření, jejihož cílem je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě společnosti“. Evropská unie si je vědoma potřeby věnovat otázkám týkajícím se zdravotně postižených zvláštní pozornost, aby tito občané, jichž je dnes v EU asi 15 %, mohli bez omezení využívat svá řádná občanská práva."

Poznámka

Seminární práce z Univerzity Jana Ámose Komenského v Praze, pro předmět Somatopedie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22694
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse