Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Historický přehled péče o osoby s poruchami komunikačních schopností.

Historický přehled péče o osoby s poruchami komunikačních schopností.


Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce podává základní přehled o vědcích, kteří se zabývali studiem a péčí o osoby s poruchami komunikačních schopností v naší zemi. Jednalo se o tyto vědce: Karel Malý, Hubert Synek, Rudolf Kratochvíl, Miloš Seeman, Miloš Sovák. Práce také podává stručný přehled vývoje této disciplíny v 50., 60., 70., 90. letech.

Obsah

1.
Historický přehled péče o osoby s poruchami komunikačních schopností
2.
Významné osobnosti logopedie - Prof. MUDr. et PhDr. Miloš Sovák, DrSc.

Úryvek

Nadměrná zaměstnanost matek a prudký rozvoj audiovizuálních přístrojů nepříznivě ovlivňovaly potřebný rozvoj řeči u dětí v rodinách. Učitelky v mateřských školách mohly uplatňovat dobrý vzor řeči, ale nedokázaly kladně ovlivňovat rozvíjení řeči u dětí s řečí nerozvinutou. Tato nepříznivá situace donutila školský úřad, aby umožnil vybraným učitelkám mateřských škol alespoň minimální seznámení s teorií i praxí rozvíjení řeči. Tato školení však nejenže nebyla zdokonalována, ale v polovině 90. let byla dokonce zastavena s odůvodněním, že jsou nedostatečná.
V 70. letech při zavádění "nového pojetí vzdělávání" bylo plánováno školní logopedické poradenství, přičemž byl ale naprosto podceněn význam výchovné logopedie. Nebyla přímo na školách zajištěna výchova jazyka a řeči, protože o řečově postižené děti se měli postarat logopedi z resortu zdravotnictví. A právě se zavedením "nového pojetí vzdělávání" začalo rok od roku průkazně narůstat procento dětí s nejrůznějšími řečovými vadami, stejně jako přibývalo neúspěšných čtenářů v počátečních třídách. Místo, aby se předcházelo špatnému řečovému vývoji a aby se řeč rozvíjela u všech dětí, dostává se logopedické nápravné pomoci jen části potřebných dětí, a to obvykle pozdě.

Poznámka

Dobře zpracovaný základní přehled. Práce obsahuje i přehled informačních zdrojů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x44435f5d0090a.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Historicky_vyvoj_pece.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse