Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Historický vývoj obchodu ve světě

Historický vývoj obchodu ve světě


Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve stručných bodech shrnuje nejdůležitější události obchodu od starověku do současnosti.

Obsah

1.
Obchod ve starověku
1.1
Vznik obchodu
1.2
Zboží výroba-> zboží výměna -> peněžní směna
1.3
První obchodní zákoníky
1.4
Rozvoj obchodu v Evropě
1.5
Hedvábná stezka
1.6
Mořská hedvábná stezka
1.7
Formy obchodu ve starověku
2.
Obchod ve středověku
2.1
10. Století
2.2
13. Století
2.3
16. – 17. Století
2.4
Východoindická společnost
2.5
18. – 19. Století
2.6
20. Století
2.7
30. léta 20.století
2.8
70. léta 20. století

Úryvek

“Obchod ve středověku
období ranného feudalismu (5.-8.století)
• velká rána pro rozvoj obchodu (půjčování peněz a úroky brány za hřích, církev proti obchodu)
• obchod omezen na vandrovní a výroční trhy
10. století
• příliv luxusního zboží z Asie, vznik přímořských měst hlavně v Itálii
• vznik bohatých kupců, obchodních kanceláří a společností (přenesení rizika na více osob)
13. století
• vznik Hanzy – svazek 80 především německých měst (Hamburg, Brémy, Rostock, Riga), založena 1282, fungovala až do 17.století Východ – přírodní produkty a potraviny Západ – kovy, sukna luxusní zboží Itálie, Francie, koření a luxus orient
16. – 17. století
• zámořské objevy, vznik obchodních společností s mezinárodní působností
• parlament přiměl obchodníky spolupracovat namísto konkurence, vznik nadnárodní společnosti
Východoindická společnost
• flotila 3000 obchodních lodí, 100 000 námořníků, velká válečná flotila (přístavy-Amsterdam, Rotterdam....)
• v 17. a 18. století největší komerční podnik na světě (podniknuto 4800 cest na Dálný Východ, 8 měsíců cesta)
• obchod s: obchodní zboží, víno, textil, nářadí, munice, zlato, stříbro
• hlavní sídlo na Dálném Východě „Jakarta“
• významné artikly: čaj, káva, cukr, koření, hedvábí, zlato, měď
18. – 19. století
• obchodník často přímo průmyslníkem
• obchodník si podřizuje výrobce dodávkami surovin, odběrem produkce, průmyslník vyrábí ve velkém
• specializace obchodu – velkoobchod x maloobchod; rozšiřování vnitřního trhu"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x483d46ba125ae.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Hist_vyvoj_obchodu_svet.DOC (61 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse