Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Historie e-mailu

Historie e-mailu


Kategorie: Komunikace, Internet

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Počátky emailu v roce 1969 v souvislosti s historií Internetu. ARPANET. Protokol pro přenos elektronické pošty (TCP/IP). Podpora lokálních znakových sad. MIME (Multipurpose Inernet Mail Extensions). SMTP. Architektura klient/server. MAPI (Messaging API, nebo-li Messaging Application Programable Interface).

Poznámka

http://www.zsuprkova.pvtnet.cz/~vojtek, ve formátu htm

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: tech_internet0008.zip (4 kB)
Nezabalený formát:
tech_internet0008.htm (8 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse