Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Historie evropské integrace - přednáška 15/20

Historie evropské integrace - přednáška 15/20

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky popisují historii evropské integrace od jejích počátků z konce 40. let až po současnost. Důraz kladou na představení společenství ESUO (Evropské společenství uhlí a oceli), EHS (Evropské hospodářské společenství), EURATOM (Evropské společenství pro atomovou energii) a EU (Evropská unie). Věnují se vlnám jejího rozšiřování a také vývoji evropského práva. Blíže charakterizují Lisabonskou smlouvu a uvádí nejvýznamnější změny, které přinesla. Předchozí přednášku naleznete zde Teorie měnových kurzů, monetární a fiskální politika - přednáška 14/20 a následující zde Instituce Evropské unie - přednáška 16/20.

Obsah

1.
Integrace
1.1.
Stupně integrace
1.2.
Integrační tendence ve světě
2.
Myšlenka evropského sjednocení
3.
Počátky integrace
4.
Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)
5.
Evropské obranné společenství
6.
Západoevropská unie
7.
Evropská společenství
7.1
EURATOM
7.2
Evropské hospodářské společenství (EHS)
8.
Pozice Velké Británie
9.
Evropské sdružení volného obchodu (EFTA)
10.
Krize evropského integračního procesu
10.1.
Politika prázdných křesel
11.
Slučovací smlouva
12.
1. rozšíření 1973
13.
2. a 3. rozšíření
14.
Formování Evropské unie
14.1.
Jednotný evropský akt
14.2.
Smlouva o Evropské unii
14.3.
Pilíře EU
15.
4. Rozšíření 1995
16.
Amsterodamská smlouva
17.
Přípravy na východní (5.) rozšíření
18.
Agenda 2000
19.
Smlouva z Nice
19.1.
Summit v Athénách 2003
19.2.
Smlouva o Ústavě pro Evropu (Euroústavě)
19.3.
Lisabonská smlouva
19.4.
Kandidátské země
20.
Právo EU
20.1.
Právo komunitární
20.1.1.
Primární
20.1.2.
Sekundární
20.2.
Právo unijní
20.3.
Legislativní procedury
20.3.1.
Slyšení
20.3.2.
Souhlasu
20.3.3.
Spolupráce

Úryvek

"Počátky integrace
- 1948: podepsána Bruselská smlouva o založení Západní unie
- = 1. integrační uskupení Francie, GB a států BENELUXu
- důvod vzniku: obava z možného německého militarismu a vývoje ve střední a V Evropě (obava z šíření komunismu)
- pouze obranné uskupení: dohoda o vzájemné pomoci při případném napadení, cílem nebyla ekonomická integrace

- 1949: vznik NATO, které se stalo hlavní obrannou organizací Z Evropy
- členové: USA, Kanada, BENELUX, Francie, Británie, Norsko, Dánsko, Island, Itálie

Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)
- 1950: Schumanův plán na vytvoření společného trhu pro uhlí a ocel
o uhlí a ocel představovaly strategické oblasti
o Schuman = fr. ministr zahraničí; představil plán 1.5. - Den Evropy
- nesouhlas: Británie (dostatečná surovinová základna, trh Commonwealthu, preferovala spolupráci s USA), severské státy (vazby na VB)
- 1951: Pařížská smlouva o založení ESUO (= Montánní unie)
o vstoupila v platnost 1952
- členové: BENELUX, Francie, Německo, Itálie
- orgány a instituce v rámci ESUO (model převzala EU):
a) Vysoký úřad = nadnárodní orgán, oprávněn regulovat ceny a upravovat obchodní vztahy
b) Rada Ministrů - schvalovala rozhodnutí Vysokého úřadu, tvořili ji ministři zahraničí (hájili zájmy členských zemí)
c) Shromáždění - složeno ze zástupců národních parlamentů, úkol: kontrola Vysokého úřadu, nemělo rozhodovací pravomoci
d) Soudní dvůr - hlídal dodržování smlouvy o ESUO, kontroloval činnost Vysokého úřadu, členských zemí, podniků v oboru uhlí a oceli
- význam ESUO:
o ekonomický: přispělo k ozdravení ekonomiky, zvýšení produkce uhlí a oceli
o politický: zlepšení spolupráce bývalých rivalů
- sídlo: Lucemburk

Evropské obranné společenství
- 1952: ministři zemí ESUO podepsali smlouvu o EOS (Plevenův plán, autor Monet)
- vznik smlouvy v době vyhrocené mezinárodní situace (válka v Koreji): NATO nepovažováno za trvalé řešení otázky bezpečnosti (nezajišťovalo setrvání členů)
- projekt EOS se nenaplnil: smlouvu neratifikovala Francie (obavy z oslabení vlastního vlivu, konec korejské války)
o EOS měla mít nadnárodní rysy a společné instituce

Západoevropská unie
- 1954: založena na konferenci v Paříži, šlo o transformaci Západní unie na ZEU
- navrhla VB s cílem udržet ekonomické vazby s Evropou
- rozšíření o nové členy: SRN, Itálie: tím změna orientace evropské politiky (Německo už není nepřítel na rozdíl od chápání v ZU)
- cíle: vzájemná pomoc v případě agrese, ek. obnova"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21216
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse