Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Historie genetiky a genetika populací

Historie genetiky a genetika populací

Kategorie: Genetika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text heslovitě seznamuje se základy genetiky. Vypisuje její historii, včetně Mendelových zákonů. Zabývá se mutací a mutageny. Definuje mimojadernou dědičnost a genetiku populací. Uvádí genetickou strukturu populace, i faktory porušující genetickou rovnováhu.

Obsah

1.
Historie genetiky
1.1.
Mendelovy zákony
2.
Mutace a mutageny
2.1.
Mutace podle rozsahu
2.2.
Mutace podle způsobu vyvolání
2.3.
Význam mutací
3.
Mimojaderná dědičnost
4.
Genetika populací
4.1.
Genetická struktura populace
4.2.
Faktory porušující genetickou rovnováhu

Úryvek

"- výsledky statisticky zpracoval a vyjádřil základní pravidla genetiky – Mendelovy zákony dědičnosti
- při křížení mezi rodiči lišícími se jen v jednom znaku mělo potomstvo F1 vzhled po jednom z rodičů
- znak, který se projevil označil jako dominantní, znak, který se neprojevil označil jako recesivní
- při křížení mezi F1 populací se u potomků ( F2 ) znova objevil recesivní znak
- vysvětlení – různé znaky jsou řízeny geny, které se vyskytují v různých alelách

1.Mendelův zákon = zákon o uniformitě F1 generace
Při křížení rozdílně homozygotních rodičů vznikají fenotypově i genotypově stejní jedinci.

2.Mendelův zákon = zákon o nestejnorodosti F2 generace
Při vzájemném křížení heterozygotů vznikají genotypově různorodí potomci, jejichž genotypový a fenotypový štěpný poměr lze vyjádřit poměrem malých celých čísel.

3.Mendelův zákon
Alely genů ležících na různých chromozómech se rozchází do různých gamet nezávisle na sobě a proto jsou volně kombinovatelné.

PROMĚNLIVOST = VARIABILITA

- tendence k rozlišení potomstva
- příčiny : genetické – segregace chromozómů do gamet, crossing-over, mutace
vliv prostředí – proměnlivost vnější – projevuje se hlavně u kvantitativních
znaků, některé mohou vést i k mutacím

MUTACE PODLE ROZSAHU

- mutace = změna kvality nebo počtu alel ( vznik nových genů )
- mohou zasáhnout různě velký úsek DNA

Mutace genové
- změna DNA v rámci 1 genu – změna pořadí nukleotidů, ztráta jednoho i více nukleotidů, zařazení nového nukleotidu, vznik chemicky pozměněných nukleotidů
- při následném přepisu je pak změněn jeden triplet nukleotidů a může být zařazená jiná aminokyselina nebo pokud je 1 navíc či chybí je změněno čtení informace
- tím se pak gen stává nefunkční nebo vzniká jiná alela ( většinou recesivní )

Mutace chromozómové
- je změněna struktura 1 chromozómu, ale nedotýká se to kvality jednotlivých genů – ztráta 1 či více genů, zdvojení 1 či skupiny genů, změna pořadí, přemístění genů mezi chromozómy, rozlomení chromozómu ( poruchy při segregaci )
- přenos celých genů či skupin mohou způsobit např. viry nebo plazmidy – toto skokové rozšíření genomu může být výhodné pro evoluci

Mutace genomové
- změna počtu jednoho či více chromozómů ( aneuploidie ) nebo i celé sady chromozómů ( polyploidie ) – nemění kvalitu genů ani chromozómů
- většinou vedou k poruše při meióze ( neživotaschopné gamety) či motóze ( porucha funkce somatických buněk )
- je to např. Downův syndrom – ameuploidie – ztrojení 21. chromozomu"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19302
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse