Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Historie hornictví

Historie hornictví

Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá historií hornictví. Popisuje jeho vývoj od pravěku, přes průmyslovou revoluci, až po dnešní dobu. Uvádí, kde lze nalézt známé expozice hornictví, i významné nemovité památky s hornictvím související.

Obsah

1.
Historie
1.1.
Pravěk
1.1.1.Doba bronzová
1.1.2.Doba železná
1.1.3.Doba římská
1.1.4.Doba stěhování národů
1.2.Středověk
1.2.1.Horní právo - Ius regale montanorum
1.2.2.
Georgius Agricola
1.2.3.Hornické kahany
1.2.4.Hornické oblasti
2.
Průmyslová revoluce
2.1.Rudné hornictví
2.2.Uhelné hornictví
2.3.Uranové hornictví
3.
Muzejnictví
3.1.Oddělení hornictví - historie vývoje tohoto oboru
3.2.Expozice a důl
3.3.Evidence a zpracování sb. předmětů
4.
Nemovité hornické památky
4.1.Útlum hornictví a zřizování skanzenů
4.2.Nejznámější hornické skanzeny a muzea

Úryvek

"Doba bronzová (1700 až 700 let př. n.l.)
První kovy se začínají objevovat na našem území v pozdní době kamenné (2000 let př.n.l.). Zprvu to byla měď, jako kov pro výrobu ozdob. Pro výrobu zbraní, nástrojů a nářadí nebyla vhodná měď ani známé zlato, ale teprve slitina mědi a cínu - bronz. Kov svojí tvárností umožňoval vyrábět dokonalejší nástroje svým dokonalým tvarem. Cín nebyl žádnou vzácností a proto se usuzuje, že se získával patrně v Krušných horách z cínovce, který se rýžoval v potocích po Krušnými horami a v Otavě. I hutnění cínovce bylo jednoduché. Měď se k nám většinou dovážela. z jihovýchodu, kde se těžil chalkopyrit ve štolách až 160 m dlouhých pomocí tzv. sázení ohněm a stěny se zajišťovaly výdřevou. Jako nástroj havíř používal bronzový špičák, bronzovou sekyru a bukovou palici k zatloukání stojek a klínů. Pracoviště si osvětloval loučí.
Zlato se rýžovalo v čisté formě a vyráběl se z něj ozdobné spirály a osmičky. Ačkoliv měl bronz výborné vlastnost nemohl se pro svou poměrnou vzácnost stát surovinou pro hromadnou výrobu, tuto úlohu mohlo splnit jen železo.

Doba železná (700 př.n.l. až 0 let )
Železo bylo tvárnější než bronz a to vyžadovalo i změnu technologie zpracování. Asi do 6. století př.n.l. spadá dolování a hutnění železné rudy u nás. K tomu se hodil nejlépe lehce tavitelný hnědel, který se nacházel jako ruda bahenní v močálech. V té době obývali naše území Keltové, kteří byli dovední řemeslníci a dovedli dobývat mnohé nerostné suroviny, jako železnou rudu, zlato, grafit, švartnu a dovedli dokonale zpracovávat kovy.
Grafit používali při výrobě keramiky a těžil se v okolí Českého Krumlova. Zlato rýžovali v jižních Čechách na Otavě. Odlévali zlaté miskovité mince, duhovky. Pro výrobu šperků a náramků používali lupenité uhlí, černý materiál zvaný švartna.

Doba římská (0 až 400 let n.l.)
V prvních čtyřech stoletích našeho letopočtu na našem území se projevoval říše římské se všemi důsledky ekonomickými i kulturními. Prakticky používali jak železo tak bronz. Při rozsahu říše římské byl dostatek rudy všech používaných kovů.

Středověk
Zatím co v raném feudalismu stačilo povrchové dolování, přechází se od 13. století k dolování hlubinnému. K těžbě již nestačí lidská síla, ale začínají se používat pomocná zařízení a stroje jako je rumpál a využívat zvířecí a vodní síly. K zvládnutí dokonalejší báňské techniky bylo třeba havířů s odbornými znalostmi a se zájmem o práci, a proto jim byly poskytovány poměrně značné svobody a privilegia.

Horní právo - Ius regale montanorum.
V roce 2000 jsme oslavili 700 let od publikování nejvýznamnější právní normy v dějinách českého horního práva - Ius regale montanorum (r. 1300 Václavem II.). Předcházelo mu tzv. Jihlavské právo asi z roku 1250. Ve své podstatě IRM položilo základy tzv. královského horního regálu, tedy právo na panský lán, právo na urbu a právo krále na integraci do báňských záležitostí. Též zakotvilo zásady svobodného kutání a důlního podnikání, organizace báňské správy a soudnictví, jakož i další obecně závazné principy pro exploataci vyhrazených ložisek. Velmi důležitým ustanovením bylo oddělení vyhrazených nerostů od pozemkového vlastnictví, což však bylo již od samého začátku zdrojem nesčetných soudních sporů mezi králem a ostatními pozemkovými vlastníky. V první fázi se týkalo jen zlata a stříbra, ale později do horního regálu spadaly i ostatní kovy.

G. Agricola: Dvanáct knih o hornictví a hutnictví. (De Re Metallica libri duodecim.)
Narozen 24. března 1494 v Glauchen v Sasku, jako Georgius Bauer latinsky Agricola. Studoval na univerzitě v Lipsku - theologii a filosofii, začal jako učitel řečtiny a hebrejštiny. Žil určitý čas v Jáchymově, který byl centrum rudného hornictví a zde píše knihy o mineralogii, rudoznalectví, geologii a výrobě kovů. Jeho práce vyvrcholila již uvedeným dílem „Dvanáct knih o hornictví a hutnictví". Tato kniha má pro nás velký význam, neboť zachycuje stav hornictví a hutnictví v 1. polovině 16. století. Nemalý význam má i 273 dřevořezů, kterými je kniha vybavena. Tato vyobrazení sloužila pro zhotovení mnoha modelů i pro doplnění mnoha pozdějších publikací.
Jednotlivé kapitoly, jak je známe dnes, jsou zde nazývány knihami.
Úvodní statě, kniha I. a II., jsou filozofické a pojednávají i o Bohu. Horník by měl rozumět i medicíně, astronomii, měřičství, počtářství, stavitelství a konečně kreslení.
O rudných žílách a jejich pojmenování, o otvírání šachet, jejich vyměřování a velikosti dolových měr a o horních úřednicích pojednává kniha III. a IV.
Zařízení šachet, větrání, měřičské umění, čerpání vody a doprava rud je popisováno v knize"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14757
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse