Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Historie hornictví na Karvinsku

Historie hornictví na Karvinsku

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, Orlová - Lutyně

Charakteristika: Práce popisuje rozvoj uhelného hornictví, který přinesl hluboké proměny do osídlení, i života lidí v oblasti těšínského regionu.

Obsah

1.
Vliv geologické stavby ložiska na historii hornictví
2.
Reliéf karbonu v Petřvaldské pánvi
3.
Historie uhelného hornictví v oblasti Petřvaldu a okolí
4.
Odraz geologické stavby ve vývoji Petřvaldu
5.
Osudovost hornictví ve vývoji Petřvaldu
6.
Seznam kolonií
7.
Příčiny stagnování po druhé světové válce
8.
Demografické poměry obce za poslední patnáctiletí
9.
Úroveň a kvalita bydlení
10.
Cesty vedoucí k oživení

Úryvek

"Reliéf karbonu v petřvaldské pánvi

Kromě geologické stavby uhlonosného karbonu je jeho reliéf jedním ze základních faktorů, který ovlivňuje hornickou činnost v ostravsko-karvinském revíru. Reliéf karbonu ovlivňuje nejen ekonomickou stránku nových dolů, ale často i jejich technologickou náročnost.
Obdobně jako v ostravské a karvinské dílčí pánvi jsou i v oblasti petřvaldské dílčí pánve známa místa, kde uhlonosný karbon vychází na povrch. Uvádí se přibližně 25 míst, kde v ostravsko-karvinském revíru uhlonosný karbon vychází na povrch. Zpravidla se uvádějí čtyři nejznámější lokality karbonských oken.

První dvě z nich se nacházejí v blízkosti hřbitova v Petřvaldě, zbývající v blízkosti styků katastrálních území Petřvaldu, Rychvaldu a Poruby. Bylo zjištěno, že existují i další místa v uvedených oblastech, kde se nachází uhlonosný karbon v hloubkách několika metrů pod povrchem.

Úroveň a kvalita bydlení ve městě

Sociální skladbou populace je Petřvald typickým “ dělnickým městem”, když největší počet dělnických pracovních míst byl při posledním celostátním censu obyvatel zaznamenán v průmyslu (75,1%) a ve stavebnictví (62,2%). S poklesem významu uplatnění bude limitováno strukturálními změnami národního hospodářství a kvalitním růstem vzdělání v podmínkách Ostravska a Těšínska. Za zaměstnáním vyjíždí z Petřvaldu kolem 55% ekonomicky aktivních lidí, nejvíce do průmyslu (52,7%), avšak největší podíl vyjíždí na sektor obchodu (téměř 65%) a zdravotnictví. Po ústupu hornictví je ekonomická základna obce slabá a strukturálně nevýhodná.
Až dosud byl Petřvald zařazován mezi silně zprůmyslněná hornická střediska s některými městskými funkcemi, které mu byly přiděleny v roce 1960 přiznány (MěstNV). Ve střediskovém významu mu příslušelo postavení malého města, které nemělo vyhraněné spádové zázemí. Síť základního školství nepřevýšila významem hranice města a snad jen některá sociální zařízení (domov důchodců a ústav pro mentálně postiženou mládež) se kapacitně dostaly nad úroveň místního vytížení. Maloobchodní a zdravotnická vybavenost je rozptýlená, neplní městotvornou úlohu a leží zcela ve spádu sousedního města Havířova. Skladba služeb na území Petřvaldu odráží pouze jejich lokální význam.
Přestože tradice petřvaldského hornictví měly široký regionální ohlas a významně ovlivňovaly revoluční hnutí Ostravska, utvářely se vztahy mezi zdejšími doly a vývojem Petřvaldu velmi jednostranně a místní obyvatelstvo z nich kromě zaměstnání větší prospěch nemělo. Povrchové devastace z důlní činnosti a rozsáhlý haldový pokryv se staly velkou zábranou kvality bydlení a využívání půdního fondu. Z celkového počtu 2 302 trvale obydlených bytů bylo (10%) postaveno ještě před rokem 1900, zhruba (33,5%)v letech 1900-1945, v letech 1946-1970 (37,5%) v letech 1971-1990 pouhých (19%).

Cesty vedoucí k oživení místních tradic

Není pochyb, že v uplynulých čtyřiceti letech se dostal Petřvald do úpadkového postavení mezi městy ostravského regionu. Proto by se další vývoj Petřvaldu měl opírat především o kvalitativní ukazatele životního prostředí, směřující k radikálnímu omezení negativních účinků hornictví, a to v charakteru osídlení, ekonomice i ve způsobu života lidí. V rámci typické hornické obce bude třeba mnohem více stavebně i vybavenosti zvýraznit úlohu vnitřního centra, které městu vždy chybělo. Jen trvalý zájem o řešení těchto základních problémů, citlivý přístup k otázkám týkajícím se obecného prospěchu a vztah ke všem hodnotám minulých i současných generací může přinést dosud opomíjenému městu novou stránku historie, kde najdou své místo i hornické tradice, které by neměly být zapomenuty. Snad se tato přání stanou jednou skutečností…"

Poznámka

Tato práce obsahuje tabulky. Čistého textu v práci je cca 5,5 strany.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1205
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse