Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Historie hradu Špilberk

Historie hradu Špilberk


Kategorie: Historie, Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce pojednává o původu a historii brněnského hradu Špilberk od doby Přemyslovců až po 19. století.

Obsah

1.
Historie hradu Špilberk

Úryvek

"Stejně jako markrabě Jan Jindřich, žil i jeho syn markrabě Jošt na Špilberku. Joštův bratr Prokop byl snad první špilberský vězeň. Uvěznit ho tam dal v roce 1410 jeho strýc Zikmund. Po Joštově smrti přestal být Špilberk nejen sídlem Lucemburků, ale i slavnou markraběcí rezidencí.
Morava začala být spravována přímo králem Václavem IV. a péče o zeměpanské statky byla svěřena špilberskému hejtmanovi.
Císař Zikmund postoupil v roce 1423 Moravu svému zeti Albrechtovi a hrad Václavu z Dubé. Na Špilberku se usadilo rakouské vojsko.
Se Zikmundem je spojen počátek méně slavné historie brněnské pevnosti, která měla nyní sloužit proti zájmům českého národa. V Zikmundově době byl hrad důležitou protihusitskou pevností.
Brno získalo hrad Špilberk poprvé až v době bezvládí po smrti Albrechta II. Rakouského, manžela Zikmundovi dcery. Patřil městu od roku 1439 do roku 1453.
Zásluhou krále Jiřího z Poděbrad byl Špilberk roku 1458 vykoupen a stal se v letech 1465 -1466 sídlem jeho syna Vikorína, zemského hejtmana moravského. Roku 1468 odolával hrad pod velením purkrabího Leopolda Krajíře z Krajenu uherskému vojsku. Tehdy přijel do Brna dokonce sám král uherský Matyáš Korvín. Maďarská posádka zde byla až do smrti uherského krále v roce 1490. Z této doby je znám jeden z nejvýznamnějších špilberských vězňů Bohuslav ze Švamberka. Na základě příkazu zemského sněmu byl zdůrazněm pevnostní charakter Špilberku po roce 1529 bezpečnostním opatřením a větším opevněním proti bížícím se Turkům v roce 1542. Přesto ještě v roce 1543 zjistil zemský sněm špatný stav zdiva, jen vinné sklepy byly v pořádku.
Ferdinand I. se svým synem žádají v roce 1560 moravské stavy o svolení k prodeji hradu. Moravští stavové hrad a špilberské panství koupili sami a v roce 1560 ho prodali městu Brnu za 6000 zlatých.
Jakmile byla svěřena správa hradu brněnským konšelům, přestal být Špilberk sídlem správy zeměpanské. Nebyla to šťastná volba. V roce 1578 hrad vyhořel a teprve strach před Turky přiměl městskou radu v roce 1593 k větší péči o pevnostní zdivo.
Za českého povstání v květnu roku 1619 byly předány klíče od hradu i města plukovníku Stubenvollovi. Česká posádka se počala na Špilberku opevňovat a při severozápadní straně hradu vybudovala novou dřevěnou baštu.
V roce 1620 navštívil Brno jako sídlo moravských direktorů zimní král Fridrich Falcký. V době, kdy pevnost měla podpořit naděje českého panstva, byl velitelem hradu a města plukovník Jiří Ebenberger, odboj však ukončila osudná bitva bělohorská.
1. ledna 1621 obsadil Brno císařský plukovník Verdungo a císařský komisař kardinál Ditrichstein zabavil Špilberk pro Ferdinanda II."

Poznámka

VOŠ cestovního ruchu Karlovy Vary

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5310db654e57a.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Historie_hradu_Spilberk.doc (56 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse