Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Historie migračních proudů do Brazílie

Historie migračních proudů do Brazílie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680, Praha 4

Charakteristika: Seminární práce podává informace o imigraci do Brazílie do počátku 20. století, součástí práce je i stručný přehled dějin Brazílie do vzniku první republiky.

Obsah

1
Úvod
2
Cíl práce
3
Historický vývoj Brazílie do vzniku republiky
3.1
Nieuw-Holland
3.2
Zlatá horečka
3.3
Brazílie sídelní zemí portugalské monarchie
3.4
Odjezd krále Jana ze země
3.5
Brazílie – samostatnost
3.6
Otroctví
3.7
Paraguayská krize
3.8
Zrušení otroctví
3.9
Brazílie republikou
4
Historie imigrace do Brazílie
4.1
Úvod
4.2
Počátek masové imigrace
4.3
Zvyšování podílu bělošského obyvatelstva
4.4
Masová migrace
4.5
Jak imigranty přilákat?
4.6
Kdo bude robotovat?
4.7
Závěr
5
Imigrace v letech 1822-1870
5.1
Proč lákat Němce?
5.2
Soukromé kolonizační společnosti
5.3
Parceria
5.4
Imigrace z USA
6
Masová migrace (1880-1920)
6.1
Nové uspořádání světa
6.2
Konkurence v podobě USA
6.3
Imigrační společnosti
6.4
Jak probíhal příchod do země?
7
Italská imigrace
7.1
Proč Italové odcházeli do Brazílie?
7.2
Dopis imigranta bývalému učiteli v Itálii
8
Shrnutí
9
Reference
10
Přílohy

Úryvek

"Pěstování třtiny vyžadovalo spolehlivou pracovní sílu. Bělochům se pracovat nechtělo, zotročení indiáni kvůli své fyzické konstituci často nebyli velmi produktivními pracovníky. Roku 1532 se tak v Brazílii objevují první afričtí otroci.
6
Zlomovým bodem vnitřního politického vývoje bylo vytvoření centrální vlády a jmenování guvernéra v roce 1549. Tomé de Sousa vyplul do Brazílie se šesti sty kolonisty, většinu z nich tvořili trestanci. Zajímavostí je, že po několika letech se kolonisté potýkali s velkým nedostatkem bílých žen, a tak jim byly posílány dívky z portugalských sirotčinců. Důležitou osobou pro Brazílii se stal Mem de Sá. Nový guvernér značně snížil početní stavy indiánů, zkrotil povstání a vytlačil francouzskou kalvinistickou kolonii do vnitrozemí. Obchod s cukrem se rozjel na plné obrátky, lákal však i francouzské a anglické piráty.
Nieuw-Holland
Roku 1598 se před Štědrým dnem v Brazílii poprvé objevili Holanďané. O šest let později, 1624, pak dobyli hlavní město Salvador de Bahía. Zajímavostí je, že brazilští Židé získali s příchodem Nizozemců mnohem lepší postavení a často byli i pod jejich přímou ochranou. Španělsko a Portugalsko se probudily a vyslaly 52 válečných lodí, které měly Nizozemce přimět ke kapitulaci. Ti se však nenechali snadno zastrašit a jejich vliv rostl. Významné bylo i získání vlivu nad Guinejským zálivem v Africe a ovládnutí tamějšího obchodu s otroky. Nicméně vytrvalý odpor Brazilců – mulatů, bělochů, černochů i indiánů přinesl své ovoce. Roku 1654 Holanďané z Brazílie odešli.
Zlatá horečka
Objevení zlata na konci 17. století do země začalo lákat nové přistěhovalce. Portugalci přijížděli po stovkách a postupovali do vnitrozemí, které měnili ze země indiánské na zem bělošskou.
Brazílie sídelní zemí portugalské monarchie
Na počátku 19. století měla Brazílie 3 000 000 obyvatel, ale neměla příliš velký kulturní význam. To se však mělo změnit – Napoleon Bonaparte se pro monarchii zdál jako silný nepřítel. Princ Jan a celý dvůr (asi 15 000) lidí koncem listopadu 1807 odpluli do Rio de Janeira. S jejich příchodem se otevřely přístavy spřáteleným národům, především Angličanům. Postupně mizel koloniální režim a podporovala se vzdělanost a obchody. Princ-regent Jan se dokonce zavázal postupně rušit dovoz afrických otroků."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky, fotografie a tabulky o rozsahu cca 4 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x548f6c30c11d3.zip (1018 kB)
Nezabalený formát:
Historie_migracnich_proudu_do_Brazilie.pdf (1063 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse