Seminarky.cz > Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680

Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680

Ulice: Budějovická 680/17

Město: Praha 4

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Epos o Gilgamešovi

Práce rozebírá obsahové a formální charakteristiky Eposu o Gilgamešovi. Popisuje jeho kompozici, postavy, děj nebo témata. Věnuje se také jazyku, zach... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Kategorie: Asijská literatura do 20. století

1893x

Sofokles: Antigona

Rozbor Sofoklova dramatu Antigona přibližuje postavy, děj či témata díla. Zařazuje ho také do literárněhistorického kontextu i z hlediska žánru a dodá... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

1126x

Absolutní hodnota

Maturitní otázka z matematiky je věnována tématu absolutní hodnoty.... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Matematika

550x

Giovanni Boccaccio: Dekameron

Rozbor Boccacciova Dekameronu přibližuje stručně děj díla, jeho kompozici, témata, motivy nebo jazyk. Vypisuje také jména postav a seznamuje s obdobím... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

527x

Karel Jaromít Erben: Kytice

Práce nejprve zařazuje Erbenovu Kytici z hlediska literárního druhu a žánru, zachycuje její kompozici a popisuje děj jedné z balad. Dále přibližuje té... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Kategorie: Česká literatura do 20. století

315x

Válka v Jugoslávii

Práce se podrobně věnuje popisu historických souvislostí v Jugoslávii a válečného konfliktu v této oblasti. Vysvětleny jsou příčiny vzniku občanské vá... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Dějepis


95x

HIV - pozitivní mezi námi

Práce nejprve definuje základní pojmy. Věnuje globální a regionální statistice vývoje nemoci a jejího rozvrstvení. Popisuje historii nemoci a prognóz... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Sociologie


74x

Historie migračních proudů do Brazílie

Seminární práce podává informace o imigraci do Brazílie do počátku 20. století, součástí práce je i stručný přehled dějin Brazílie do vzniku první rep... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Základy společenských věd

70x

Theodore Dreiser: Americká tragédie

Podrobný rozbor díla Americká tragédie Theodora Dreisera nejprve podává základní charakteristiky románu, přibližuje jeho postavy a líčí děj. Poté je v... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Kategorie: Americká literatura od 20. století

37x

John Steinbeck: O myších a lidech

Rozbor Steinbeckovy novely O myších a lidech seznamuje s hlavními postavami, dějem, kompozicí, jazykem, myšlenkami či tématy díla. Nechybí zařazení do... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Kategorie: Americká literatura od 20. století

13x
1  2  3  »