Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Historie péče o novorozence a dítě

Historie péče o novorozence a dítě

Kategorie: Ošetřovatelství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd, Olomouc

Charakteristika: Práce popisuje péči o novorozence od starověku po současnost. Rozebírá výchovu dětí ve starověku, středověku, novověku. Popisuje také historii neonatologie, pediatrie i kojení. Obsahuje přílohy o rozsahu cca 20 stran.

Obsah

ÚVOD 3
1
POSTAVENÍ A VÝCHOVA DÍTĚTE V RODINĚ 5
1.1
Výchova dětí ve starověku 5
1.2
Výchova dětí ve středověku 6
1.3
Výchova dětí v novověku 7
2
HISTORIE NEONATOLOGIE 9
2.1
Historie neonatologie ve světě 11
2.2
Historie neonatologie v České republice 12
2.3
Období 1990-2000 14
2.4
Období 2000 – 2007 15
2.5
Období 2008 – 2014 16
2.6
Současná studie 17
3
HISTORIE PEDIATRIE A PÉČE O DĚTI 20
3.1
19. století 21
3.2
První polovina 20. století 22
3.3
Druhá polovina 20. století 23
4
HISTORIE KOJENÍ 25
4.1
Kojení ve starověku 25
4.2
Kojení ve středověku 26
4.3
Kojení v novověku 26
4.4
Kojení v 19. století 27
4.5
Kojení ve 20. století 28
REFERENČNÍ SEZNAM 30
SEZNAM PŘÍLOH 32

Úryvek

"V této době se již ozývají kritické lasy, kdy i Platón ve svém díle „Ústava“ se zabývá v úvaze o správné obci myšlenkou na vytvoření silného státu, který by měl pod kontrolou výchovu dětí, ústavní výchovu, ale i některé stránky rodinné výchovy (Blackburn, 2007). Předpokládal,
že stát bude ovlivňovat výběr partnerů a také populační otázky: „Zařídíme sňatky co možná nejvíc dokonalé“, navrhuje ve svém projektu a vzápětí konstatuje požadavek, vztahující
se ke kvalitě populace, že je třeba, aby nejlepší muži obcovali s nejlepšími ženami
co nejčastěji.“ Děti, které se narodí mimo kontrolu státu, obce a děti neduživé jsou prohlášeny nepravými a neposvěcenými a jsou odstraněny na místě tajném a nezjevném (Svobodová 2009).
Některé z těchto názorů významného myslitele starověku dokumentují jednu z prvních snah
o omezení otcovské moci na úkor zájmu společnosti, i když navrhovaný mechanismus společenských opatření nebyl z dnešního pohledu o nic humánnější.
S příchodem doby císařské objevoval se v některých panovnících záchvěv humanity a snažili se nejrůznějšími nařízeními mírnit těžký úděl sirotků a nalezenců. Octavianus Augustus panující na přelomu letopočtu například přikázal přidělovat podíl obilí opuštěným dětem. Stejně jako v kultuře a umění tak i v sociální oblasti je nutné vyzdvihnout kladný přístup části majetnějších vrstev římské společnosti vyjádřený mecenášstvím. Prvním historicky doloženým dobročinným příspěvkem je dar 400 000 sestercií Helvia Basila. Ten odkázal zmíněnou sumu opuštěným dětem tak, aby z úroků byly tyto děti vyživovány a dostalo se jim náležité finanční podpory, když dospěly (Le Goff, 2005).
1.2 Výchova dětí ve středověku
K určitému omezení otcovské moci došlo již ve středověku, kdy byl otec zbaven práva rozhodovat o tom, jestli dítě bude nebo nebude žít. Děti, vyrůstající v rodinách nemajetných společenských vrstev byly od nejútlejšího věku pověřovány prací, čímž přispívaly nejen ke svému přežití, ale také ke zlepšení existenční situace rodiny, ve které žily. Byly brány jako ekonomická hodnota, pracovní síla, kterou lze téměř bez omezení využívat. V jiné životní situaci se nacházely děti ze zámožných rodin šlechticů. Také zde však byla uplatňována otcovská vůle, která měla svůj základ v materiální sféře středověké společnosti (Kopecký, 2008).
Děti z bohatších rodin byly někdy v péči chův. To ale nebylo žádné velké štěstí. Chůvami nebyly jako dnes ženy kvalifikované a často ani ne rozumné. V již zmiňované Anglii bylo zvykem těsně svazovat nemluvňata do pruhů látky, což samozřejmě nebylo zrovna zdraví prospěšné."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera31243
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse