Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Historie školství v Červených Pečkách

Historie školství v Červených Pečkách

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce z dějepisu, která krátce mapuje historii školství v Červených Pečkách od 18. po 20. století, se nejprve dotýká stavu místního školství před rokem 1774 a shrnuje změny zavedené tereziánskou školskou úpravou. Informuje o založení obecné školy a později i měšťanské školy a zachycuje vliv tamějšího panství na vzdělanost. Následují historické snímky škol a kopie dokumentů a vysvědčení.

Obsah

1.
Školství před rokem 1774
2.
Tereziánská školská úprava
3.
Obecná škola
4.
Měšťanská škola
5.
Vliv místního panství na vzdělanost
6.
Historické snímky škol
7.
Historické doklady a vysvědčení

Úryvek

"1. Školství před rokem 1774
V roce 1663 nechal hrabě Trauttmansdoeff zřídit školu v domě čp. 10 (dnešní lékárna). Tehdy to bylo malý přízemní domek o jedné místnosti, výhledem do mětečka, která sloužila za byt učiteli i jako učebna pro žáky. V roce 1772 byla budova přestavěna a zvýšena o patro. V přízemí vznikly dvě tři, v prvnim patře pak byt učitele a jeho pomocníka. Vtéto době se vyučovalo od 10 do 14 hodin bez přestávky.

2. Tereziánská školská úprava
6. prosince 1774, za vlády Marie Terezie, byla uzákoněna v českých a rakouských zemích, povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let. Začlal se vitvářet síť škol triviálních (obecných), hlavních (měšťanských) a normálních tedy vzorových. Roku 1805 byla platnost zákona z r.1774 rozšířena na celou monarchii. Po tereziánké školské úpravě byla škola povýšna na triviální. Vyučoval se tedy psaní, čtení a počítání, od druhé třídy i naboženství. Kromě těchto základních předmětů se vyučoval zeměpis, dějepis, přírodopis, zpěv a základy praktických profesí. Z důvodu velkého počtu žáku byla škola od roku 1842 rozšířena o třetí třídu. 18.května 1884 provedl biskup Karel Hanl, který posvětil i nový školní prapor, který daroval vrchní na pečecké panství Karel Marschal (stál 80 zalých ve stříbě) Téhož roku byla na českých školách zrovnoprávněna čeština s němčinou

3. Obecná škola
Rostoucí počet žáků pak byl důvodem žádosti na Zemské zřízení, které žádosti vyhovělo, a souhlasilo s vystavbou nové školy. S její stavbou bylo započato v roce 1841, ale dostavěna byla až roku 1845. Náklady nesl velkostatek za přispění přiškolení přiškolených obcí. Budova byla postavena na místě bývalé panské kovárny, která 15.listpadu 1835 vyhořela za podezřelých okolností i se sousedními domky. Kovárnu koupil poté velkostatek a kováři náhradou poskytl stavení , kde byla živnost provozována až do znárodnění v roce 1948. Škola byla pak vysvěcena 21. září 1845 a měla čp.6. Škola zahájila činnost se 3 učebnami. Od roku 1848 byla škola trojtřídní. Od roku 1859 dostal hlavní učitel školy titul „řídící učitel“. Roku 1869 bylo vyňato školstvý ze závisloti na církvi, zrušeny vrchnostenské patronáty nad školami a jejich funkci převzaly školní výbory. Z rozhodnutí řišské rady se školy od 1.10.1870 staly majetkem okresu a dohled nad nimi vykonávala okresní školní rada. Roku 1872 byla škola rozšířena na čtyřtřídní, ale jedna třída byla umístěna v nájmu v domě čp.36 Josefa Měkoty za roční nájem 120 zlatých, současně s bytem pro učitele. V tomto domě v letech 1870-72 bydlel i podučitel František Kmoch. Roku 1880 byl při škole zřízen dvorek a záchody. Počínaje rokem 1887 byla škola již pětitřídní. V roce 1879 byla otevřena nová škola v Nebovidech, kam chody i děti z Polep a Hlubokého Dola. Roku 1905 zřízena též průmyslová pokračovací škola pro dorost.

4. Měšťanská škola
Obecní zastupitelstvo v čele se starostou Bendou rozhodlo o výstavbě nové školy. Se stavbou bylo započato v roce 1925. Náklad byl přes 1,65 mil.Kč. Škola má ústřední topení, vodovod, sprchy, el.osvětlení, dílny pro ruční práce dívčí i chlapecké s příslušnými kabinety, tělocvičnu s jevištěm a galerií, velkou aulu. 5.září 1927 bylo zahájeno vyučování v nové krásné škole, nyní již měšťanské. Ve válečném období působilo ve škole ne 5 vyučujících, často v náhradních prostorách. Od prázdnin roku 1942 platilo nařízení Ministerstva školství, podle ktého si učitelé vybrali 21 dní dovolené a zbytek museli prokázat potvrzením obecního úřadu, že vykonávali prospěšnou práci v závodech, zemědělství nebo jiném pracovišti. Na podzim roku 1944 byla budova školy zabrána pro německou školu a české děti byly vyučovány v sále hostince u Kaislerů, v Nebovidech v hostinci, ve škole a na faře. Na aře 1945 zabralo vojsko místnosti v Nebovidech, tak zůstl jen sál u Kaislerů. Již 18. května 1945 se škola připravuje na obnovení vyučování. Hlavní škola jak se nazývala za Protektorátutu, se vrátila k původnímu jménu – měšťanská. Od 4.třídy se začalo vyučovat ruskému jazyku."

Poznámka

Součástí práce jsou historické snímky a kopie dokladů a vysvědčení, rozsah čistého textu činí cca 3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24062
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse