Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Historie výchovy a osobnosti pedagogiky

Historie výchovy a osobnosti pedagogikyKategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky sledují historii pedagogiky a myšlení jejích významných osobností od antiky do 20. století.

Obsah

1.
Antika
2.
Středověk
3.
Renesance a humanismus
4.
J. A. Komenský
5.
Pedagogika novověku
6.
Pedagogické směry 20. století

Úryvek

"Pedagogika – Staré Řecko
- S výchovou jako s cílevědomým a záměrným působením se setkáváme od nepaměti.
- Prvotně pospolná společnost – jednotná výchova.
- Starověký Egypt, Mezopotámie, Persie.
- - první školy při chrámech a panovnických dvorech
- - psaní, základy věd, medicína, stavebnictví a vojenství
Antické ideály
- Řecko
- - Sparta (kluci i dívky, vojenství), Athény (jen kluci, vyspělejší město), (kalokagathia – cíl výchovy – ideál krásy a dobra)
- - soubor 3 studijních oborů – gramatika, rétorika a dialektika
- - Sokrates – usiloval o rozvoj mravní stránky osobnosti, při výuce využil dialog – sokratovská metoda.
- - Platón – požadoval veřejnou výchovu veškeré mládeže z rodin svobodných občanů ve státních školách již od předškolního věku.
- - Aristoteles – gymnázium Lykeion, třínožkové pojetí duše – 3 složky výchovy – tělesná, mravní a rozumová.
- Řím
- - výchova pracovní - v rodině
- - přijímání Řeckých modelů výchovy
- - císařský Řím – školy zestátněny, úkolem je výchova vzdělaného úřednictva k řízení impéria, vznik prvních vysokých škol
- - Marcus Fabius Quintilianus – O výchově řečníka – první didaktické dílo
Středověk
- První středověké školy, církevní – později klášterní, katedrální, farní.
- Vzdělávání v náboženství a v sedmero svobodných umění.
- Pozdní středověk – školy městské- sedmero mechanických umění.
- Rozvoj univerzit – Itálie (Bologna, Neapol), Anglie (Oxford, Cambridge), Francie (Sorbona), Španělsko (Salamanca), Střední Evropa (1348 – Karlova univerzita).
- - 4 fakulty – artistická (povinná pro všechny, pak mohli jít na ostatní tři fakulty), teologická, právnická a lékařská.
- Scholastika – z lat. Školský, patřící škole.
- - Tomáš Akvinský
- Rytířská výchova – na hradech – sedmero rytířských ctností
- - 7- 14 let páže, 14 – 21 let zbrojnošem, 21 let rytířem
- - šerm, hrát dámu, zpěv veršů, jízda na koni…"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x512e37ebc76bb.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Historie_vychovy_a_osobnosti_pedagogiky.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse