Název Goodness Staženo

Metody výuky

Metody výuky - kriteria didaktické účinnosti, klasifikace metod výuky (dle Lernera) - informačně receptivní metoda, metoda problémového výkladu, heur... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

876x

Školský systém

Historie školského systému v Čechách od uzákonění povinné školní docházky (1774) spolu s usatnovením typů škol (měšťanská škola, reálné gymnázium, 8-l... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

563x

Základy pedagogické a sociální psychologie

Pedagogická psychologie - doporučená literatura, vysvětlení pojmu, metodika, učitelská profese, syndrom vyhoření (jednotlivé roviny), motivace - motiv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Psychologie

499x

Edukace, vyučování, výchovně vzdělávací proces

Práce obsahuje vymezení pojmů edukace, vyučování a výchovně vzdělávací proces. Nakonec rozčleňuje cíle výchovy.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

414x

Bloomova taxonomie

Práce seznamuje s úrovněmi vzdělávacích cílů dle Bloomovy taxonomie a uvádí možnosti její aplikace.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika


405x

Historie výchovy a osobnosti pedagogiky

Zápisky sledují historii pedagogiky a myšlení jejích významných osobností od antiky do 20. století.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika


335x

Sociální pedagogika

Práce charakterizuje a definuje sociální pedagogiku, její náplň, předmět, jednotlivé proudy a pojmy, se kterými pracuje. Poté se zabývá jejími funkcem... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

262x

Charakteristika sociální pedagogiky

Práce se velice stručně zabývá charakteristikou sociální pedagogiky, v rámci níž heslovitě uvádí hlavní oblasti jejího zkoumání.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

249x

Metodologie společenských věd

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

184x

Školní zralost

Práce pojednává o zralosti a připravenosti vstupu dítěte do školy. Věnuje se hlavním znakům školní zralosti, které autor nejen vyjmenovává, ale také p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika


165x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »