Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Historie výchovy a vzdělávání

Historie výchovy a vzdělávání

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá historií výchovy a vzdělávání. Věnuje se počátkům výchovy a vzdělávání ve starověku, sleduje situaci v antickém Řecku a Římě. Uvádí problematiku vzdělání středověkého a renesančního. Nechybí osoba J. A. Komenského.

Obsah

1.
Počátky výchovy a vzdělávání ve starověku
1.1.
Výchova a vzdělávání v antickém Řecku
1.2.
Římská výchova a vzdělávání
2.
Vzdělávání ve středověku
3.
Výchova a vzdělávání v období renesance
4.
J. A. Komenský

Úryvek

"1 Počátky výchovy a vzdělávání ve starověku

S výchovou a později se vzděláváním se jako s cílevědomou pomocí a záměrným rozvojem osobnosti setkáváme od nepaměti. S vývojem společnosti se měnily její cíle, její obsah i její formy a metody, a to v závislosti na ekonomických, sociálně politických i kulturních podmínkách, ve kterých se uskutečňovala.
Výchovu v prvobytné společnosti charakterizuje skupinový způsob života, společná práce a dělba práce. „Muži byli připravováni pro lov, boj a na stavební práce. Ženy pak především k základním domácím činnostem. Těžisko této výchovy tvořila výchova pracovní, k ní přistupovala výchova mravní, tělesná a branná“. S rozpadem prvobytné společnosti souvisí počátky sociální diferenciace výchovy. Vědomosti a tělesná zdatnost se stávají základními nástroji nadvlády a dominují v přípravě mládeže z řad vládnoucích vrstev. Pro obyvatelstvo se výchova a také vzdělávání na dlouhou dobu omezuje na přípravu pracovní a morální ukázněnosti. Tato sociální diferenciace se výrazně projevila při výchově v zemích starého Východu. „V Egyptě, v Mezopotámii a v Persii se od počátku 4. tisíciletí př. Kr. vytvářejí mohutné otrokářské despocie v čele s absolutistickým panovníkem, s organizovaným vojskem, kněžstvem a úřednictvem. V Těchto zemích se poprvé setkáváme se školami, které vznikaly v chrámech a na panovnických dvorech. Tyto školy učily vybranou mládež z nejlepších sociálních vrstev písmu, základům vědění, ale i medicíně, stavebnictví a vojenství.“

1.1 Výchova a vzdělávání v antickém Řecku
Vyspělejší výchovné systémy se rozvinuly v antickém Řecku. Starověké Řecko bylo tvořeno řadou městských států s různým typem sociálního zřízení. V nejvýznamnějších z nich Spartě a Aténách se vyvinuli i odpovídající výchovné systémy. Sparta byla zemědělský stát s aristokratickým zřízením. Cílem spartské výchovy ve prospěch státu. Stát o výchovu a vzdělávání pečoval a organizoval ji, aby zajistil nadvládu nepočetným svobodným otrokářům. „Výchovné prostředky byly podřízeny cíli výchovy. Otužovaní, kázeň a sebeovládání měly vyústit v střídmost, prostotu, poslušnost, odolnost a odvahu. Tělesná výchova byla výrazně přeceňována na úkor výchovy rozumové. Mladí Sparťané se sice učili číst, psát, počítat, ale hlubší vědecké studium bylo opovrhováno.“ Atény se orientovaly na rozvoj obchodu s východními zeměmi. „Rozvíjela se zde filosofie, přírodověda, matematika a umění. To vše včetně hospodářské úrovně vytvářelo mimořádné podmínky pro rozvoj vzdělávání. Atéňané byli do 7 let vychováváni doma, kde na ně dozírali otroci, kteří je vedli k rukodělným pracím, hrám podněcujícím rozvoj myšlení a manuálním dovednostem. Od sedmi let se výchova chlapců a dívek lišila. Chlapci chodili do školy, dívky se věnovaly rodinné výchově pod vedením své matky.“ „Vstává za svítaní, mytím zahání sen z víček a obléká se. Potom vychází z rodného domu se sklopenýma očima, nehledě na kolemjdoucí. Za ním jdou sluhové a „pedagogové“, nesoucí v rukou pomůcky, tj. tabulky na psaní a knížky, obsahující vyprávění o významných pracovních z minulosti, nebo jestliže jde chlapec do hudební školy, správně naladěnou kytaru. Po pilné duševní práci, když nasytil svůj rozum podklady školní nauky, cvičí své tělo ve volné zábavě: jezdí na koni, cvičí se v házení oštěpem nebo kopím. Následuje zápasnická škola se svými žáky, lesknoucími se olivovým olejem, práce v poledním slunci, vysilující námaha při závodech, konajících se podle určených pravidel. A potom koupel nepříliš dlouhá. Následuje posílení nepříliš hojné vzhledem k odpolednímu zaměstnání ve škole. Znovu již na něj čekají učitelé a knihy, kteří ho buď přímo, nebo alegoricky poučují o velkých hrdinech nebo milovnících spravedlnosti a ušlechtilosti. Přemýšlením o těchto ctnostech kypří zahradu své mladistvé duše. Když večer končí svou práci, skládá nezbytnou daň žaludku a jde spát, sladce usínaje pod ni stráveném v práci.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10687
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse