Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Historie výzkumů veřejného mínění

Historie výzkumů veřejného mínění

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje výzkum veřejného mínění. Poté se věnuje jeho výzkumu ve světě, popisuje mezní události a osobnosti, které se o jeho další rozvoj zasloužily. Uvádí i vývoj teorií, úzce svázaných s výzkumem, hlavní oblasti sporů a vznik agentur, věnujících se průzkumu veřejného mínění. Zaměřuje se také na zakládání agentur a přístup k výzkumu od roku 1946 u nás. Stručně se zamýšlí nad jejich vlivem a etickými kodexy.

Obsah

1.
Definice výzkumu veřejného mínění
2.
Vývoj
2.1
Křesťanství
2.2
Chevalier de Méré, Blais Pascal, Pierre de Fermatt, Jacob Bernoulli – zákon velkých čísel, pravděpodobnost
2.3
John Graunt a sir William Petty – spolupráce se sociologií
2.3.1
Hromadný jev x morální statistika
2.4
První výzkumy veřejného mínění
2.5
Arthur Bowle – analýza dat
2.6
Agentury pro výzkum veřejného mínění - George Gallup
2.7
Vývoj výzkumu veřejného mínění u nás
3.
Vliv a etika agentur

Úryvek

“ HISTORIE VÝZKUMŮ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ

Snad v každém periodiku, které můžeme nalézt na stáncích, najdeme jakési tabulky, grafy a komentáře, které vykazují názor na určitou otázku týkající se snad jakékoliv oblasti společnosti. Zvláštní postavení ve výzkumech veřejného mínění zaujímají volební výzkumy. Politici vidí, jak na tom která strana je, jaká je struktura voličstva, co je nejvíce trápí. Každý při vyslovení termínu výzkum veřejného mínění má určitou představu, která je jistě velmi široká. Ovšem k této představě vedla dlouhá cesta.

„Výzkum veřejného mínění označuje statisticko-psychologickou výzkumnou metodu, která umožňuje pozorovat a analyzovat společenské hromadné, masové jevy.“ [1] Americký sociolog Stuart C. Dodd vymyslel pro výzkum veřejného mínění v roce 1946 slovo demoskopie, ale neujalo se. Jen v Německu byl založen v roce 1947 Institut für Demoskopie Allensbach. Veřejné mínění má velmi blízko k demokracii. Názor většiny je vlastně odpověď na otázku, kde se pro určitou alternativu vyslovila většina. Proto za jistý druh výzkumu veřejného mínění bychom mohli označit už starořecké rozhodování o narušitelích demokracie. O kom se občané vyjádřili jako o nežádoucí osobě, byl bez milosti vyhnán.

S nástupem křesťanství jako hlavní ideologie evropské civilizace byl jakýmkoliv pokusům o poskytnutí obrazu o společnosti konec. Církev všechny pokusy odmítala s poukazem na Starý zákon, kde se v Knize Samuelově můžeme dočíst, že 70 000 obyvatel lidu krále Davida nechal Bůh zemřít na mor za to, že David nechal uspořádat sčítání lidu. Jiná situace byla, vzešlo-li sčítání lidu z Božího příkazu. Proto od zániku Říma až po začátek 17. století postrádáme rozsáhlejší sčítání a jakékoliv jiné obrazy o obyvatelstvu. V roce 1753 bylo v Anglii zamítnut návrh na sčítání obyvatelstva s odůvodněním, že jde o bezbožné chování, které zasahuje do lidské svobody.

První reálnější úvahy o aplikaci matematicko-statistických aparátů na popis společnosti se datují k přelomu 18. – 19. století. Zásadních bylo několik událostí. V roce 1654 Chevalier de Méré poslal matematiku Blaise Pascalovi několik problémů při hazardních hrách. Teorie, které při tom spolu s Pierre de Fermattem vytvořili, daly spolu s dílem Jacoba Bernoulliho na počátku 18. století základ formulace zákona velkých čísel a k počtu pravděpodobností, jež slouží teoriím náhodných výběrů representativního vzorku obyvatelstva při výzkumech veřejného mínění.

Oblast výzkumů veřejného mínění úzce spolupracuje se sociologií. Této spolupráci zahájili John Graunt a sir William Petty. Petty v díle Political Arithmetic nastínil obsahové základy termínů statistika a sociografie. Při cestách Irskem shromáždil informace o obyvatelstvu a životních zvyklostech Irů a vydal v roce 1672 první sociografickou analýzu Politická anatomie Irska. Vycházel přitom z myšlenek filosofa Francise Bacona, který společenské vědy srovnával s vědami přírodními, kde sociální a lidský organismus nelze udržet bez důkladných znalostí sociální anatomie. John Graunt sebral údaje z tehdejších přehledů, které se týkají úmrtí v různých letech a provedl první sociálně-statistickou analýzu.

V této době dochází k prvním sporům mezi pojmy hromadný jev a morální statistika. John Graunt v díle Observations on the Bills of Mortality (1662) uvádí zvláštnosti, které vznikají z protikladu nepředvídatelné smrti a z obecně známé zákonitosti počtu úmrtí. J. P. Süssmilch, pruský vojenský kazatel a lékař ve svém díle Božský řád v proměnách lidského pokolení (1761) také čerpá z lidských úmrtí dle příčin, ale připojuji i narození a sňatky a z pravidelnosti usuzuje na božský řád. Belgický statistik A. Quetelet ve svých dílech konfrontoval svobodnou lidskou vůli a pravidelnost lidského jednání. Jeho závěrem byla neexistence svobodné lidské vůle a že chování je podřízeno vládě přírodního zákona. Tyto teze narážely na četnou kritiku. Zejména lipský matematik a filosof M. W. Drobisch v díle Morální statistika a lidská svobodná vůle (1867) dochází k potvrzení svobodné vůle. Do této debaty přispěl i francouzský sociolog Emile Durkheim úvahami o sociálním prouděním, ve kterém jsou jednotlivá individua zaměnitelná."

Poznámka

Práce obsahuje překlepy.
Práce obsahuje grafiku a fotografii.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera755
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse