Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > History of USA

History of USA


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8, Praha 2

Charakteristika: Práce stručně rozebírá historii USA v anglickém jazyce. Lze použít jako doplněk k maturitní otázce na toto téma.

Obsah

1.
Christopher Columbus
2.
In 17century
3.
During 19th century

Úryvek

"The first men who discovered America was Christopher Columbus. He was an Italian navigator serving the Spanish King and Queen. Columbus arrived in America in 1492. He wanted to get to India mainly because of spice, so he didn´t realise he found the New World. Thanks to him, native inhibitants are called indians.
Americe is named after Amerigo Vespucci, who made many voyages to South America. The Italian sailor became famous because of many details of the New World.
In 17century many colonist settled in the country. The most important were the British, Frensh and Spanish colonists. In 1619 the first African slaves were brought to Virginia.
As the colonies grew economically, UK tryed to reduce their power. They heavily taxed the american colonies and limited their business freedom. The American colonists with their slogan „no taxation without representation!“ refuse to pay these taxes and as a result British soldiers were sent to Boston. In 1773 a group of patriots dressed as indians threw tea into the Boston Harbor, that is known as „Boston tea party“. On July 4th 1776 the Declaration of Independence (written by Thomas Jefferson) was signed. Between the years 1775 and 1783 the War of Independence was fought. In the end, the British signed the peace treaty and recognized USA as a sovereing3) state."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x567301cabd98e.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
History_of_USA.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse