Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Hlaváček, Kašpar, Nový: Vademecum pomocných věd historických - výpisky z knihy

Hlaváček, Kašpar, Nový: Vademecum pomocných věd historických - výpisky z knihy

Kategorie: Historie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z učebnice ke zkoušce z Pomocných věd historických. Autor jednotlivé vědy blíže charakterizuje, informuje o předmětu jejich zkoumání, jejich základních cílech či dalším dělení. Rovněž se věnuje jejich vzniku a významným mezníkům v jejich vývoji.

Obsah

1.
Paleografie
2.
Chronologie
3.
Genealogie
3.1
Genealogické pojmy
4.
Historická metrologie
5.
Diplomatika
5.1
Pojmy z diplomatiky
6.
Kodikologie
7.
Sfragistika (sigilografie)
8.
Heraldika
9.
Epigrafika
10.
Numismatika

Úryvek

"CHRONOLOGIE
- Nauka o měření času, jeho způsobech a prostředcích k tomu užívaných.
- 2 druhy chronologií:
- 1. Matematická (astronomická) využívá poznatků astronomie a příbuzných věd a stanoví na jejich základě objektivní jednotky sloužící k měření času od největších celků až k dimenzím minimálním.
- 2. Historická (technická) sleduje, jakým způsobem byl dělen a měřen čas u jednotlivých národů, resp. v kulturních okruzích v průběhu jejich vývoje.
- 2 základní složky funkce historické chronologie:
- 1. Převádět chronologické údaje minulosti v nejrůznějších psaných pramenech na dnešní způsob datování.
- 2. Sleduje jednotlivé chronologické kategorie v jejich historickém vývoji jako důležité instituce kulturních dějin.
- Křesťanská chronologie není izolovaným jevem, vyrůstá zejména ze zvyklostí antických i jiných pohanských, a to jak orientálních, tak místních.
- Vědecké zkoumání chronologie začíná až s polemikami s přípravou gregoriánského kalendáře, tj. reformy provedené pod záštitou papeže Řehoře XIII. (1572-1585).
- Rytmus raně středověkého života byl takřka výlučně agrárního rázu, řídil se přírodním koloběhem, kterému se přizpůsobil i církevní rok, navazující na starší zvyklosti. Církevní rok byl rozdělen podle liturgických potřeb církve, jež také vnesla jistý řád do denního rytmu – řád zprostředkovaný zejména kostelními zvony.
- Se stále složitějším životním rytmem se také podstatně rozšiřovaly řady lidí, kteří potřebovali být informováni přesněji o časových údajích. (italské komuny – orloje od 13. st.)
- Východiskem pro základní časové údaje se staly jevy astronomické, tj. pohyb či zdánlivý pohyb nebeských těles, jejichž délku poměrně přesně propočetli již starověcí učenci. Základní údaje jsou v podstatě 3 – rok, měsíc, den.
- Nejstarším kritériem pro měření času bylo nepochybně střídání světla a tmy, tedy den a noc, na něž navázalo konstatování o proměnách měsíce.
- Základem křesťanského a dnešního kalendáře se stal kalendář juliánský, vytvořený astronomem Sosigenem a uvedený v život G. J. Caesarem v r. 46 př.n.l. Tehdy byl běžný rok rozšířen na 365 dnů, rok 46 sám prodloužen o 90 dnů starého rozsahu (355+90) a zaveden pravidelný přestupný rok jednou po 4 letech. Takto přešel do středověku. Původně minutový rozdíl narůstal a během staletí nabyl značných rozměrů.
- Na základě složitých astronomických výpočtů byla 1582 bulou papeže Řehoře XIII. Ohlášena reforma kalendáře, nazvaná po něm gregoriánská.
- Církevní kalendář – svátky křesťanského roku – dvojího typu: pevné a pohyblivé. Pevné svátky jsou zpravidla svátky zasvěcené jednotlivým světcům katolické církve.
- Existuje základní kmenový materiál s příslušnými svátky té které oblasti.
- Vedle svátků pevných jsou v datovací praxi hojně užívány i svátky pohyblivé. Vázaly se na ústřední bod církevního roku – Velikonoce, které byly památkou na umučení a vzkříšení Kristovo. Ostatní pohyblivé svátky jsou zejména neděle před Velikonocemi a po nich. Některé pohyblivé svátky jsou kladeny i mimo neděle (Boží tělo ve čtvrtek po letnicích)
- Den byl dělen různými způsoby a samo označení má několikerý význam. Základním východiskem – východ a západ slunce. Denní rytmus ovládán církevními úkony, resp. zvoněním zvonů, které je ohlašovalo.
- Datování podle křesťanského letopočtu, tedy od narození Krista, bylo uměle zavedeno římským opatem Dionysiem Exiguem až 525. Toto datování se ujímalo jen pozvolna. V pramenech vyprávěcích je běžné sice už od 8. Století, v dokumentech úředních až od 9. a 10. st."

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Klíčové pojmy jsou zvýrazněny. Kapitola 5.1 Pojmy z diplomatiky je zkopírovaná z internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21056
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse