Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hlavní zdroje HDP ČR a vývoj jejich podílu na vytvořeném HDP

Hlavní zdroje HDP ČR a vývoj jejich podílu na vytvořeném HDP


Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá hlavními zdroji HDP ČR, a jejich podílem na výši HDP. Nejprve uvádí všechny zdroje HDP, a dělí je do 3 hlavních skupin. Jednotlivé skupiny poté popisuje, a vybírá z nich nejdůležitější odvětví, která mají na HDP nejvyšší podíl. Zabývá se údaji z rozmezí let 2002 - 2007, i budoucím trendovým vývojem hospodářského růstu. V závěru zmiňuje nejdůležitější zdroje HDP z mezidobí 2003 - 2007.

Obsah

1.
Úvod
2.
Metodika
3.
Zdroje HDP ČR a jejich podíl na HDP
3.1
Zemědělství
3.1.1
Zemědělství, lesnictví, rybolov
3.1.2
Trendy
3.2
Průmysl
3.2.1
Zpracovatelský průmysl
3.2.2
Podíl jednotlivých průmyslových odvětví na tržbách v ČR
3.2.3
Trendy
3.3
Služby
3.3.1
Obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží
3.3.2
Stavebnictví
3.3.3
Trendy
3.4
Shrnutí v letech 2003 - 2007
4.
Závěr
5.
Přílohy

Úryvek

"Trendy

Do roku 2007 se snižoval podíl zemědělství na HDP, snižoval se počet pracovníků v zemědělství a docházelo k prohloubení záporného salda zahraničního agregátního obchodu. V roce 2007 však nastoupil pozitivní trend. Se stále rostoucí populací se zvyšují i požadavky na výrobu potravin. Podle studií se předpokládá zvýšení poptávky po obilí jako hlavním zdroji až o 1/3. Pouze 20% zvýšení však bude realizováno zvýšením ploch, hlavní důraz bude kladen na intenzifikaci výroby.
V budoucnu ale bude podíl zemědělství na HDP klesat. Předpokládá se, že v roce 2025 se bude pohybovat okolo 3 – 4% a v roce 2050 okolo 2 – 3%.

Průmysl

Postavení průmyslu v české ekonomice je velmi významné. Svědčí o tom skutečnost, že jeho podíl na hrubé přidané hodnotě převyšuje 30 %. Silná pozice průmyslu byla patrná i v recesi let 1997-1998, kdy jeho výkon napomohl k tomu, že pokles HDP netrval příliš dlouho a byl jen mírný. Ve vzestupné fázi hospodářského cyklu let 2000-2006 rostla hrubá přidaná hodnota ve zpracovatelském průmyslu o 7,0 % v průměru za rok, přičemž v letech 2005 a 2006 to bylo o 15,3 % ročně. Výkon průmyslu byl v posledních letech ovlivněn řadou faktorů působících na nabídkové straně (v letech 2003 až 2006 rychle rostly produkční kapacity spjaté se strukturálními změnami, doprovázené prohlubováním vnitropodnikové a mezioborové kooperace) i na straně poptávky, zejména zahraniční.

Podíl průmyslu ČR na tvorbě hrubého domácího produktu se stabilizoval. Základní vnitroodvětvové změny se odehrávají v rámci zpracovatelského průmyslu. V dlouhodobém pohledu je zřejmé, že svůj růstový potenciál již vyčerpala některá odvětví lehkého a těžkého průmyslu, a to se odráží ve ztrátě jejich váhy v celém průmyslu. Další strukturální změny byly vyvolány specifikami restrukturalizačních a privatizačních procesů v ČR a také konkurenčními tlaky zvenčí, které postihly zejména textilní průmysl a také potravinářský průmysl, který navíc čelí důsledkům cenové politiky, kterou na domácím trhu uplatňují obchodní řetězce. K posilování pozic dochází v komplexu průmyslových podniků souvisejících s výrobou dopravních prostředků, ve výrobě elektrických a optických výrobků, ve výrobě pryžových a plastových výrobků.

V rámci průmyslu byl vývoj v jednotlivých odvětvích značně rozdílný. Nejvyšší růst
zaznamenalo odvětví výroby dopravních prostředků následované výrobou elektrických a optických přístrojů.

Zpracovatelský průmysl

Strukturální změny zpracovatelského průmyslu souvisely se vstupem dalších investorů ze zahraničí a náběhem nových výrobních kapacit zejména
v automobilovém průmyslu. Rozvíjely se také výrobní kapacity pro výrobu komponentů a náhradních dílů spojených s automobilovým průmyslem a došlo
k oživení tradičního strojírenství. Současně růst technologické úrovně výroby byl doprovázen nárůstem produktivity práce a zvýšením konkurenceschopnosti, která umožnila vyrovnat se s posilováním koruny. Vývoj zpracovatelského průmyslu významně přispěl nejen k růstu vývozu zboží, ale také umožnil realizovat některé subdodávky pro domácí výrobu a snížil nároky na dovoz.
Na výkonnost průmyslu působí zejména podniky zpracovatelského průmyslu pod zahraniční kontrolou s více než 50% příspěvkem do objemu celkových tržeb a dále stále se zlepšující pronikání výrobků českých podniků na zahraniční trh."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/D8004491DC/$File/110107k21.pdf
http://www.czechinvest.org/data/files/text-oppi-34.pdf
http://www.agroweb.cz/rostlinna-vyroba/Zelinari-se-opet-sesli-v-Olomouci__s44x29957.html
http://www.herber.kvalitne.cz/Lgs_2005/Rstslueb_n.pdf
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/strategie-udrzitelneho-rozvoje-cr/ekonomicky-pilir/1000986/21090/
Obsahuje tabulky. Čistého textu v práci je cca 6,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14635
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse