Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hledání smyslu existence NATO

Hledání smyslu existence NATO

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zamýšlí nad smyslem Severoatlantické aliance po pádu železná opony. Věnuje se potřebě americké přítomnosti v integrující se Evropě, a hledání zástupného rivala, který by nahradil bývalý Sovětský svaz. V závěru se zamýšlí nad tím, jakou roli bude mít NATO v budoucnosti, s přihlédnutím ke zkušenostem z Perského zálivu, a balkánského konfliktu.

Obsah

1.
Konec dějin?
2.
Nebezpečí
2.1
Potřeba americké přítomnosti v západní Evropě
2.2
Hledání zástupného rivala
2.2.1
Rusko
2.2.2
Čína
2.2.3
Islámský svět
2.2.4
Bipolarita Sever-Jih
3.
Nová role NATO

Úryvek

“ NEBEZPEČÍ

Potřeba americké přítomnosti v západní Evropě

Severoatlantická aliance vznikla jako obranná organizace vystavená na dvou pilířích - severoamerickém a západoevropském. Prostřednictvím NATO byla zajištěna přítomnost USA na starém kontinentě a tím i existence stabilního a bezpečného teritoria, které bylo v minulosti až příliš často bitevním polem. Příklad Američanů nutí západní Evropany ke vzájemné integraci a zaměření pozornosti zcela jiným směrem než k vyvolávání nacionalistických vášní. Je ovšem nejisté, zda by případný odchod Američanů nevyvolal staré resentimenty. Vždyť zatím poslední fáze integrace západní Evropy - vznik měnové unie a volba prezidenta Evropské banky, byly doprovázeny trapnostmi, jejichž základ můžeme vidět v přetrvávajícím nacionalistickém nazírání na svět ze strany obyvatel, ale i představitelů západoevropských zemí. Dokud se Francouz (a také Čech) nebude dívat na Němce jako na „Germána“, který si chce markou podrobit Evropu, skutečné a trvalé stability se v Evropě nedočkáme.
Samotná integrace západní Evropy je obdivuhodná, ovšem ještě dlouho nebude tak pevná, jako spojení bývalých britských kolonií v Severní Americe. Do té doby bude neustále vystavována nárazům nejrůznějšího charakteru. Nezaměstnanost, růst popularity nacio-nalistických stran, zapřičiněný strachem obyvatel z invaze přistěhovalců z Jihu, ale
i nezadržitelný konzum Evropanů, nutící hledat stále nové zdroje, jsou vážné problémy. Naštěstí jsou moderizovány americkou přítomností, jež nedovolí hledat jejich řešení
v pokořování sousedních států.

Hledání zástupného rivala

Americký prezident Harry. S. Truman při podepisování Washingtonské smlouvy prohlásil, že vznik NATO symbolizuje podstatu společného zájmu signatářských zemí. Překonání vojenského potenciálu SSSR. NATO se stalo prostředkem k zadržení komunismu. Vytvořilo z Evropy území, v němž byla zachována strategická rovnováha mezi dvěmi supervelmocemi.
V roce 1989 se komunismus zhroutil a tak nebylo co zadržovat. V roce 1991 se zhroutila i supervelmoc SSSR. Americe a NATO tak odpadl tradiční nepřítel. Namísto něj se vynořila houšť různých nebezpečí. V myšlení lidí se ale objevuje potřeba hledat zřetelného, jasně definovatelného rivala. Především v akademických diskusích na půdě Spojených států se do pozice takového nepřítele dostávalo Rusko, Čína a islámský svět. Je jisté, že vztah zemí NATO k těmto fenoménům je značně ambivalentní.

Rusko

Rusko, které opustilo jeho „blízké zahraničí“, se nedokázalo smířit se ztrátou svého velmocenského postavení. Přestože přijalo liberální zásady a zavedlo demokratické instituce, projevila se setrvačnost východního myšlení a Rusko stále častěji potvrzuje, že se nevzdává svých tradičních imperiálních ambicí (i když na to nemá ekonomicky a v podstatě ani vojensky ). I nadále se cítí být ohroženo Severoatlantickou aliancí, kterou považuje za nástroj rozpínavosti USA a Západu.

Naopak ohroženy Ruskem se cítí jeho bývalé satelity. Nevěří, že se Rusko změnilo
v demokratický stát, a proto žádají ochranu vytažením z pásma mocenského vakua do NATO. Země NATO jsou v této situaci nuceny k trochu schizofrení politice. Také nevěří, že by se Rusko vzdalo svých nároků na „blízké zahraničí“, a proto vyhovuje prosbám států střední a východní Evropy a Severoatlantickou alianci rozšiřují. Sami také cítí, že posunutím hranic na východ se jejich vlastní území stává bezpečnějším.

Na druhou stranu nechtějí pokračovat ve „studené“ politice zadržování, ale věří, že stabilního a bezpečného Ruska (a tím i Evropy) lze dosáhnout jen jeho zapojením. Především se snaží Rusko přesvědčit, že politika NATO není zaměřena proti němu, a proto před rozšířením NATO uzavřely s Ruskem dohodu , ve které deklarovaly potřebu vzájemné spolupráce a konzultací. Jako protiváhu rozšíření ujistila Aliance Rusko, že nemá v úmyslu rozmisťovat na území nových členů jaderné zbraně nebo jaderná zařízení. Vedle toho přislíbila revizi Smlouvy o konvenčním odzbrojení, tak aby byla zajištěna nová strategická rovnováha v Evropě i po rozšíření NATO. Vynucení si této rovnováhy ukazuje, že vztah Ruska a NATO je stále postaven (přinejmenším z vojenského hlediska) spíše na vzájemné podezřívavosti, než kooperaci. Úmyslem Aliance je ale posílit právě kooperaci zapojením Ruska do struktur kolektivní bezpečnosti, tak jak o ní bude řeč dále."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera883
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse