Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hodinové číslo třífázového transformátoru

Hodinové číslo třífázového transformátoru


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Ostrov

Charakteristika: Práce vypočítává hodinové číslo třífázového transformátoru Dy ve čtyřech různých zapojeních primáru a sekundáru.

Obsah

1.
Zadání
2.
Schéma zapojení
3.
Popis měření
4.
Naměřené hodnoty
5.
Závěr

Úryvek

“Popis měření:
Při začátku zapojíme Voltmetr správně do obvodu kvůli nastavení napětí na transformátoru 100 V. V následujícím kroku spojíme svorky primáru a sekundáru dle zadání . Spojíme Az s az kvůli společnému potenciálu . Spustíme zdroj napětí a poté připojujeme druhý voltmetr postupně ke svorkám dle zadání a hodnoty pečlivě zapisujeme . Z těchto hodnot vykreslíme hodinový úhel na milimetrový papír a z tohoto úhle zjistíme hodinové číslo.

Naměřené hodnoty:
1. zapojení primáru Az – Bk , Bz – Ck , Cz – Ak
zapojení sekundáru ak – bk – ck"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46a8f45b9ae50.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Hodinove_cislo_3f_transformatoru.doc (58 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse