Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hodnocení škol

Hodnocení škol

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem práce je stručně představit základní teoretické poznatky z oblasti jak vlastního, tak externího hodnocení škol. V návaznosti na to se zabývá reálnými procesy vnitřní evaluace ve školách, jejich projevy na kvalitě vzdělání a také se snaží ukázat, jak se základní školy vypořádaly s legislativní změnou. K tomuto účelu využívá mimo jiné informace získané z analýzy zveřejněných zpráv České školní inspekce a údaje poskytnuté formou rozhovorů od ředitelů základních škol. Nabízí tak srozumitelnou pomoc a inspiraci, která může být oporou při tvorbě a zdokonalování autoevaluačních procesů v praxi.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1
Základní terminologie
2.2
Zákony, vyhlášky a další legislativa
2.3
Vymezení pojmu kvalita
2.3.1
Základní školy a kvalita
2.3.2
TQM instituce
2.3.2
TQM instituce
2.3.4
Instituce základních škol
2.3.5
Systém řízení kvality
2.3.5.1
Management kontroly
2.3.5.2
Externí zprávy
2.3.6
Řízení kvality
2.3.7
Excelence EFQM
2.3.8
CAF
2.3.9
ISO 9001:2000
2.4
Evaluace ve svém průběhu
2.4.1
Autoevaluace
2.4.2
Externí evaluace
2.4.3
Interní evaluace versus externí evaluace
2.4.4
Samotný proces evaluace
2.4.5
Strategický plán
2.4.6
Evaluační cíle
2.4.7
Co se vlastně ve škole hodnotí?
2.4.8
Evaluační závěrečná zpráva
2.5
Metody, nástroje a technika hodnocení
2.5.1
Analýza SWOT
2.5.2
Evaluace pomocí dotazníků
2.5.3
Pozorování
2.5.4
Evaluace pomocí rozhovoru
2.5.5
Benchmarking
3.
Praktická část
3.1
Proces šetření
3.2
Realizace evaluace
3.3
Metody evaluace
3.4
Řízení kvality
3.5
Kritéria evaluace
3.6
Názory na legislativní opatření
3.7
Hypotézy pedagogického výzkumu
3.7.1
Hypotéza 1
3.7.2
Hypotéza 2
3.8
Otázky
3.8.1
Splnění legislativního příkazu? (O1)
3.8.2
Názory na viditelné přínosy evaluace (O2)
3.8.3
Názory na viditelné přínosy autoevaluace (O3)
4.
Závěr
5.
Seznam použité literatury
6.
Příloha

Úryvek

"2.3.1 Základní školy a kvalita
Aby mohla evaluace vůbec probíhat, musí pro ni existovat indikátory a kritéria. Tyto pojmy často ani nebývají rozlišovány.
Vašťatková (2006) uvádí, že „kritéria určují kvalitu ve zvolené oblasti, charakterizují žádoucí stav.“ Kritérium je celek subkritérií. Indikátor je v podstatě měřítko úrovně dosažených cílů. Vytváření těchto systému vyžaduje mnoho znalostí a zkušeností. Lze tak učinit například využitím standardů v podmínkách školy. Bohatou inspirací může být materiál Jak dobrá je naše škola?, dostupný na www.csicr.cz nebo vlastní kritéria některých školských institucí (ČŠI, KÚ, zřizovatelé).
Pro úspěch je možné řídit se také Běžeckého znaky dobré školy (2002/2003):
• předem upřesněné vzdělávací cíle
• neustálé obnovování požadavků vzdělávacích oborů v návaznosti na měnící se dobu
• spolupráce pedagoga s žáky při výkladu látky
• neustálé obnovování učebních pomůcek
• hygienické zázemí
• spolupráce se zákonnými zástupci žáků a veřejností
• vzdělávací náplň hodin odpovídající individualitám žáků
• pedagogická snaha o pohopení individuality každého žáka a od ní se odvíjející hodnocení

2.3.2 TQM instituce
Každá instituce potřebuje dobré řízení. Výběr kvalitních pracovníků je přímo úměrý efektivitě a kvalitě její práce. Komplexní řízení kvality, tzv. TQM, není o nic více než psychologicky promyšlená motivace. Lze jej však uplatnit pouze v dobrém kolektivu vedeném dobrým vedoucím. Filozofií TQM je kvalita.
TQM instituce mění dosavadní vystupování škol, jejich kulturu. Mění tak vlastně celý dosavadní školní řád včetně pracovních kolektivů.
Činí tak na základě dvou faktů (Slavíková, 2003):
• systém ovlivňuje práci lidí
• podpora a uznání vedou k opakujícím se dobrým výsledkům práce
To se netýká pouze pedagogických pracovníků, ale i žáků. Ani od nich nelze očekávat „dary“ bez odezvy.

2.3.3 V čem je tedy TQM tak výjimečná?
V dnešní konkurenční době je nutná lehká přizpůsobivost. Zároveň ale také jasně stanovený cíl, kterého se dosáhne i přes změny v procesu. A samozřejmě také zájem o pocity podřízených pedagogů i žáků. To je něco, co dosavadní instituce postrádají. Vnést to do nich může právě TQM.
Podstata řízení instituce TQM (Nezvalová, 2002):
• kvalita instituce a neustálé zlepšování
• sledování potřeb zákazníků
• dobrý pracovní kolektiv, nerozdělený na jednotlivé sekce
• umění přiznat vlastní chybu, odpovědnost
• autoevaluační procesy
• kolektivní spolupráce, komunikace pracovníků
• umění řešit konflikty
• celoživotní zdělávání pracovníků
• důvěra řízení v podřízené
• práce na základě potřeb zákazníků vnějších i vnitřních, tedy žáků a jejich zákonných zástupců i pracovníků instituce

Tabulka 1: Rozdíl mezi TQM a tradiční institucí (Nezvalová, 2002)"

Poznámka

Práce obsahuje několik grafů a tabulek. Rozsah čistého textu je cca 18 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20218
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse