Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hodnocení stavu a péče o maloplošné chráněné území: Národní přírodní rezervace Kněhyně-Čertův mlýn

Hodnocení stavu a péče o maloplošné chráněné území: Národní přírodní rezervace Kněhyně-Čertův mlýn

Kategorie: Ekologie, Geografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce charakterizuje území Národní přírodní rezervace Kněhyně-Čertův mlýn a hodnotí současný stav oblasti a péče o ni. Nejprve jsou uvedeny základní identifikační údaje území a zachyceny jeho geomorfologické, geologické, klimatické či vegetační poměry. Poté text krátce shrnuje předmět a cíl ochrany místního prostředí, zhodnocuje jeho stav a popisuje, jak je o něj pečováno.

Obsah

1.
Základní identifikační údaje o vybraném území
2.
Charakteristika území
2.1.
Geomorfologické poměry
2.2.
Geologické a půdní poměry
2.3.
Klimatické poměry
2.4.
Flóra
2.5.
Fauna
3.
Předmět, důvod a cíl ochrany
3.1.
Hlavní předmět ochrany
3.2.
Cíl ochrany
4.
Hodnocení současného stavu území
5.
Hodnocení péče o území
6.
Závěr
7.
Přílohy (mapy, fotografie)

Úryvek

"Základní identifikační údaje o vybraném území

Název území: Kněhyně – Čertův mlýn

Kategorie ochrany: Národní přírodní rezervace

Vyhlášení: Národní přírodní rezervace Kněhyně – Čertův mlýn byla zřízena výnosem ministerstva kultury České socialistické republiky pod číslem jednacím 3.500/89 - SOP, ze dne 19. 1. 1989, v katastrálním území Čeladná, Prostřední Bečva a Trojanovice o celkové rozloze 197,71 ha. Vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR č. 395 ze dne 11.6. 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochranně přírody a krajiny, byla státní přírodní rezervace převedena do kategorie přírodní rezervace.

Katastrální území: Čeladná, Prostřední Bečva, Trojanovice

Kraj: Moravskoslezský, Zlínský

Vlastník:
Převážná část území přírodní rezervace náleží ŠLP Masarykův les ve Křtinách, Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, který o lesní porosty přírodní rezervace pečuje. Menší část přírodní rezervace, odd. 364 B 13 v k.ú Ochoz Brna, byla v restituci navrácena původním majitelům MUDr. K. Belcredi a PhDr. L. Belcredi. Majetek by vydán v roce1992 a lesní porosty jsou samostatně obhospodařovány podle stejného LHP jako Masarykův les ŠLP Křtiny.

Celková výměra: 198,8923 ha
Podle vyhotoveného geometrického plánu činí výměra NPR Kněhyně – Čertův mlýn 198,8923 ha. Rozdíl mezi tímto údajem a údajem uvedeným ve vyhlášce z roku 1989, kdy výměra NPR činila 195,02 ha je 3,87 ha. Tento rozdíl vznikl díky rozdílným způsobům zjišťování ploch a možnosti přiblížení se skutečnému stavu.
Podle údajů nově zpracovaných a platných LHP pro jednotlivé lesní správy má porostní půda rozlohu 197,71 ha, rozdíl mezi oběma údaji činí 1,1823 ha.

Myslivecké hospodaření:

Na většině území NPR Kněhyně – Čertův hospodaří a vykonává právo myslivosti myslivecké sdružení Radegast-Prostřední Bečva. Na této lokalitě jsou neúměrné stavy především vysoké zvěře, která nemá mnoho nepřátel a vytváří poměrně vysoké škody na nově vznikajících porostech. Tyto škody můžeme pozorovat doposud. Mladší a středně staré věkové třídy (30 – 50 let) jsou poškozeny loupáním a následnou hnilobou na místech poranění. Mladé výsadby je nutno chránit před okusem. Největší škody zvěří jsou registrovány u přirozeného zmlazení, a to především u jedle a klenu. Při vysoké a dlouhotrvající sněhové pokrývce se často objevují škody způsobené hlodavci v podobě ohryzu kmínků, a to opět hlavně na jedli a klenu (Plán péče, 2007 - 2016, Popelář a kol.)."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky, mapy a fotografie, rozsah čistého textu činí cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24063
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse