Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hodnocení stylů řízení výuky gymnaziální vyučující

Hodnocení stylů řízení výuky gymnaziální vyučující

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova Filozofická fakulta, Praha 1

Charakteristika: Tato práce se věnuje hodnocení stylů řízení výuky gymnaziální vyučující. Autor se nejprve zabývá obecnou problematikou stylů řízení třídy, teoreticky rozpracovává jednotlivé styly. Následně na základě provedeného pozorování analyzuje získané výsledky. Příloha obsahuje návrh záznamového archu pro pozorovatele, jednoduché sumativní vyhodnocení pozorování, a grafické a statistické vyhodnocení.

Obsah

Úvod - pedagogická interakce a komunikace
1.
Pedagogická teorie pedagogické zkušenosti, tvořivost
1.1.
Styly vedení lidí
2.
Pozorování a hospitace
2.1.
Závěry z pozorování
2.2.
Návrhy změn příštího pozorování
2.3.
Hypotéza a její testování
3.
Závěrečný rozhovor s vyučující
Závěr

Úryvek

"Úvod - Pedagogická interakce a komunikace

Odehrává se v sociálním prostředí, v němž jednotliví aktéři zastávají různé sociální role. Školní prostředí ovlivňuje charakter interakce a podmiňuje i určitou formu komunikování. Interakce učitele ve třídě, v níž převažuje vysoce motivovaný zájem žáků o vyučování se liší od interakce učitele ve třídě, v němž převažují žáci s malým zájmem o výuku. Postoj učitele k žákům se může měnit podle jejich aktivity a chování, zájmu v daném předmětu. To
ovlivňuje vztah žáka k vyučovacímu předmětu a ke škole vůbec.V této souvislosti bývá zmiňován Pygmalion efekt - princip sebesplňující předpovědi - učitel dělá vše, aby na jeho slova došlo.

Pedagogická komunikace se realizuje formou verbální, nonverbální, činnostmi. Nonverbální komunikace hraje významnou roli, sestává z mimiky, gestikulace, haptiky, pohyby, vzdáleností mezi osobami.

1. Pedagogická teorie pedagogické zkušenosti, tvořivost

Každý pedagogický pracovník by se měl učit ze zkušenosti jiných i svých. Aby
své chyby již neopakoval, měl by být schopen pochopit jejich příčiny, stejně
tak jako by měl umět analyzovat příčiny svých úspěchů. Tvůrčí řešení
konkrétních výchovně vzdělávacích situací je tím účinnější, čím více vychází
z pochopení jejich podstaty a čím více se opírá o potřebnou pedagogickou
teorii. Pedagogické zkušenosti se postupně mění v kvalitativně vyšší
profesionální kvalitu - v pedagogickou tvořivost.

Pedagogickou tvořivost je třeba chápat jako inovační, osobitý a originální
styl práce založený na odborné fundovanosti a schopnosti improvizace, na iniciativě při hledání nového i při překonávání pedagogické rutiny, povrchnosti a formalismu.
B. Blížkovský

Profesionální kvality učitele jsou podmíněny šíří a hloubkou jeho vzdělání,
k němuž patří:

a) všeobecné vzdělání a filozofický, vědecký, politický a kulturní rozhled

b) teoretické a praktické odborné vzdělání
c) pedagogické vzdělání
d) didaktické, metodické dovednosti a návyky spojující teoretické poznatky s praxí

Úspěšný učitel je tvořivý, zásadový, demokratický, humanista, vlastenec, optimista."

Poznámka

Práce obsahuje přílohu ve formátu MS Excel (*.xls)

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15703
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse