Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hodnocení typu výroby v Motorpalu,a.s

Hodnocení typu výroby v Motorpalu,a.s

Kategorie: Management, Výrobek

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce popisuje jednotlivé typy výroby a jejich užití ve firmě Motorpal, a.s. v Jihlavě. Je dělena na dvě části, na část teoretickou a na část praktickou. Po seznámení s pojmem výroba a jejími jednotlivými typy následuje praktická část práce, v níž autor uplatňuje teoretické poznatky v praxi na příkladu společnosti Motorpal, a. s. Představuje její výrobky, odběratele a podává návrhy, jak zkvalitnit výrobu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Metodika práce
3.
Teoretická část
3.1
Výroba
3.2
Typy výroby
3.2.1
Kusová výroba
3.2.2
Opakovaná výroba
3.2.2.1
Hromadná výroba
3.2.2.2
Sériová výroba
3.2.3
Výroba v šaržích
3.3
Charakteristické znaky typů výroby
4.
Praktická část
4.1
Základní údaje o společnosti
4.2
Výrobky společnosti Motorpal, a.s.
4.3
Hlavní odběratelé výrobků Motorpalu, a.s.
4.4
Hodnocení typu výroby společnosti Motorpal, a.s.
4.5
Návrhy na zlepšení při výrobě
6.
Závěr
7.
Shrnutí v anglickém jazyce
8.
Seznam literatury

Úryvek

"3.2.2 Opakovaná výroba
Vyrábí-li podnik pravidelně více kusů jednoho nebo více druhů výrobků současně nebo bezprostředně za sebou, pak hovoříme o opakované výrobě. Jde buď o hromadnou, druhovou nebo sériovou výrobu.
3.2.2.1 Hromadná výroba
Hromadná výroba je charakterizována tím, že vyrábí stále stejný výrobek v neomezeném množství (jednoduchá hromadná výroba). Jeden a tentýž výrobní proces se tedy nepřetržitě opakuje, aniž je stanoven jeho konec. V hromadné výrobě mohou být také vyráběny mnohé výrobky vedle sebe (vícesortimentní hromadná výroba). Vícesortimentní hromadná výroba nutně vzniká u příbuzných výrobků (sdružené výrobky). Vyrábí-li podnik např. svítiplyn, pak při tomto procesu nutně vzniká vedle svítiplynu koks, tér a amoniak. (Wӧhe, 1995)
V podniku s jednoduchou hromadnou výrobou dochází k přípravě výrobního zařízení prakticky pouze jednou před začátkem výroby, která podle okolnosti běží po dlouhá léta beze změny. Větší přestavby jsou potřebné jen z výrobně-technických a tržně-hospodářských důvodů. Protože neexistuje nebezpečí, že krátkodobě dojde ke změnám výroby, mohou se uplatnit speciální stroje, které byly zvlášť pro tento účel zkonstruovány. Hromadná výroba je vhodná pro mechanizaci a automatizaci výrobního procesu. Obecně lze říci, že proudová výroba bude neúčelnějším organizačním typem v podnicích s hromadnou výrobou, protože zkrácením dopravních cest dovoluje redukovat vnitropodnikové dopravní náklady a náklady na meziskladování polotovarů na minimum. (Wӧhe, 1995)
Hromadná výroba je typická pro spotřební průmysl (elektronika, chladničky, osobní automobily apod.). Spočívá ve výrobě velkého množství jednoho druhu výrobku a tytéž činnosti se zde opakují pravidelně a po dlouhou dobu. (Němec, 1998)
Výroba je většinou organizována jako plynulá (proudová) výroba, která umožňuje nepřetržitý proud zpracovávaných surovin a tím i plynulý proud hotových výrobků. Nejvyšším typem je pásová výroba (nazvaná podle běžících pásů, na nichž jsou výrobky mechanicky dopravovány z pracoviště na pracoviště). Časy jednotlivých úkonů musí být sladěny s taktem celé výrobní linky. Probíhají-li všechny úkony bez zásahu pracovníka, jde o automatickou linku. (Synek a kol., 2007)
3.2.2.2 Sériová výroba
Sériová výroba vyžaduje menší počet druhů výrobků, které se pak vyrábí opakovaně, pravidelně a ve větším množství. (Němec, 1998)
O sériové výrobě se hovoří, pokud se vyrábí v omezeném množství několik druhů výrobků, které se skládají z mnoha součástí a které mají na základě své rozdílné konstrukce rozdílný průběh výroby. (Wӧhe, 1995)
To množství, které se do výroby zadá najednou a vyrobí se bez přerušení, se nazývá výrobní série. Série téhož druhu výrobku se však nemusí pravidelně opakovat ani počet kusů výrobku v nich nemusí být stejný (záleží na objednávkách nebo kontraktech, tj. smlouvách o odebrání určitého množství v určitém období. (Němec, 1998)
Sériovou výrobu můžeme ještě podrobněji členit na malosériovou, středněsériovou a velkosériovou. Výrobním množstvím se malosériová výroba blíží kusové, velkosériová pak hromadné. (Němec, 1998)
Sériová výroba je výrobou na sklad, objednávky se realizují ze skladu, zákazník výrobu neovlivňuje. Zvláštním typem sériové výroby je montáž na zakázku, takto se vyrábějí automobily, motocykly. Výroba polotovarů je výrobou na sklad (bez vlivu zákazníka), montáž finálního výrobku je „na zakázku“ podle požadavků zákazníka. (Synek a kol., 2007)"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku. Čistý text je cca 8 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21121
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse