Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hodnotová orientace žáků II.stupně ZŠ

Hodnotová orientace žáků II.stupně ZŠ

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje srovnání úrovně žáků 5. - 9. třídy podle pohlaví a místa bydliště. Text se skládá z teoretické a praktické části. První část se věnuje charakteristice mentálního vývoje jedince, v druhé části práce jsou představeny konkrétní výsledky založené na dotazníků, který byl umístěn mezi žáky. Závěr práce hodnotí výsledky. Součástí jsou také Summary a Resume v angličtině.

Obsah

1
Úvod
2
Vymezení problému výzkumu
3
Teoretická část
3.1
Periodizace duševního vývoje
3.1.1
Prepuberta
3.1.2
Puberta
3.1.3
Adolescence
3.2
Různorodost týkající se pojmu hodnota
4
Vlastní výzkum
4.1
Kategorie venkov
4.2
Kategorie město
4.3
Kategorie zahraničí
5
Východiska a popis použitých výzkumných metod
5.1
Popis metody – osobní významnost hodnot
5.2
Průběh sbírání dat
5.3
Souhrn zjištěných dat
5.3.1
Dotazník
5.4
Interpretace výsledků
5.4.1
Kategorie 5. třída
5.4.2
Kategorie 6. třída
5.4.3
Kategorie 7. třída
5.4.4
Kategorie 8. třída
5.4.5
Kategorie 9. třída
5.4.6
Kategorie 10. třída
6
Ověření stanovených hypotéz
7
Závěr
8
Zamyšlení
9
Resumé
10
Summary
11
Použitá literatura

Úryvek

"3.1.2 Puberta
• nastává u dívek od 12,5 let a trvá do 14 až 15 let
• u chlapců 12,5,13 let až 16 let
• zdokonalení fyzického vývoje, na konci puberty by měl mít člověk svou konečnou podobu, vyrovnává se disharmonie fyzického a psychického vývoje, zdokonalení abstrakce
• v rámci myšlení nastupuje stadium formálních operací (dobré logické myšlení), jedinec je schopen ověřování svých hypotéz, myšlení je často orientováno na vnitřní dění člověka, ten ho obrací sám na sebe - introvertně
• porovnává se s druhými lidmi a všímá si svých nedostatků, hledá smysl svého života, klade si otázky, co na mě řeknou ostatní, jak na ně působím, při hodnocení sebe sama vychází z názorů svého okolí – na základě hodnocení a introvertnosti může vzniknout komplex méněcennosti
• v rámci myšlení se objevuje tzv. racionalismus – jedinec neuznává citové důvody lidského chování, může se tak jevit bezcitně
• v rámci myšlení se také objevuje tzv. radikalismus – puberta na základě jediné zkušenosti udělá nějaký závěr, který bývá hodně unáhlený a často přebírán od jiných osob, k nimž má pozitivní vztah
• puberta má sklon k uniformitě v chování, oblékání (rozlišení od dospělých), ve fantazii se objevuje nápaditost a originalita
• obsahem denního a nočního snění často erotické zážitky
• vůle bývá velmi proměnlivá, rozkolísaná, někdy úplně chybí
• zájmy hodně proměnlivé, jedinec se velmi rychle a intenzivně pro něco nadchne, ale jen krátkodobě
• touží po nezávislosti, snaha odpoutat se od dospělých (kouří, pije alkohol, používá vulgarismy), typická je nedbalost, neupravenost oproti upravenosti rodičů, chce se lišit i chováním
• sociální vztahy a vztah k opačnému pohlaví – má potřebu navazovat nové kontakty, má potřebu hrát různé sociální role (období tvoření part), v partě je charakteristická uniformita v oblékání a chování, parta má vliv na pozdější vyzrávání osobnosti, protože posiluje sebevědomí, sebepojetí jedince, každý se snaží zaujmout nějaké své místo, objevují se zde diskuse o smyslu života tzv. první filozofování"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12306
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse