Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hodnotové postoje a přátelství - esej

Hodnotové postoje a přátelství - esej

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o úvahu na téma přátelství. Autorka seminární práce se nejdříve zamýšlí nad hodnotovými postoji člověka od nejstarších dob až do dneška. Představuje koncepci kulturního relativismu, hierarchii hodnot v neolitu, i renesanci. Pojednává o relativizaci hodnot v dnešní době. V druhé částí sleduje definice přátelství, jako jednu z hodnot, v literatuře. Věnuje se vnímání přátelství v dětství, i celoživotnímu výběru kamarádů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Hodnotové postoje v historickém kontextu
2.1.
Koncepce kulturního relativismu
2.2.
Hodnotový žebříček v aliterárním období
2.3.
Neolit
2.4.
Hodnoty patřící do vyšších pater Maslowovy pyramidy
2.5.
Židovská kultura
2.6.
Přelom letopočtu a nástup křesťanského náboženství
2.7.
Renesance a návrat k antickým hodnotám
2.8.
Dnešní situace – relativizace hodnot
3.
Literatura a úvahy o přátelství
3.1.
Přátelství a dětství
3.2.
Výběr kamarádů
4.
Závěr

Úryvek

"Když se začnu zamýšlet nad hodnotami, jak vlastními, tak hodnotami, které sdílíme (respektive měli bychom sdílet) všichni jako členové určité společnosti, dostávám se tak vždy bezprostředně k otázce, jak současný hodnotový systém respektive hodnotové postoje vznikaly v historickém kontextu. Proto bych tuto úvahu nejdříve zahájila historickým exkursem hluboko do naší minulosti.
Je jasné, že v oblasti hodnotové orientace je zapotřebí vycházet z koncepce kulturního relativismu - to, co považujeme za cenné my, příslušníci euroatlantické civilizace, může mít malou nebo vůbec žádnou hodnotu například pro příslušníky původního indiánského etnika v Jižní Americe či domorodce z tichomořských ostrovů; stejně tak může naopak pro nás být obtížně pochopitelné to, co oceňují oni. (Jako typický příklad mě napadá postoj k manželství a rodině; pro nás to jsou jednoznačně velmi významné hodnoty, zatímco domorodci na některých tichomořských ostrovech vůbec tuto instituci neznají, lidé spolu žijí dle momentální chuti či potřeby, otcovství dětí nikdo neřeší, starají se o ně všichni společně a za otce jsou považováni „bohové“.)
Víme jen velmi málo o hodnotovém žebříčku našich předků v aliterárním období. Můžeme předpokládat (v souladu s Maslowovou hierarchií), že velmi „cenné“ pro ně bylo především naplňování nejzákladnějších potřeb – potřeb biologických, potřeby bezpečí, potřeby někam patřit a milovat/být milován (i když zde konkrétně tyto dva pojmy můžeme chápat spíš jako naplňování primárních pudů a snahu o zachování rodu než ve smyslu vyšších citů, jak je vnímáme dnes). Aby člověk v těchto podmínkách přežil, musely nutně pro něj mít velkou hodnotu prostředky obživy – zbraně, oděvy, jeskyně s tekoucí vodou. O vztahu k „abstraktním“ hodnotám – bůh, bohové – můžeme jen spekulovat; nevíme, zda Slunce a Měsíc, což byly patrně jejich primární idoly, vnímali tak, jak to chápeme dnes, či úplně jinak. Například obrazy z Altamiry zobrazují mnoho „pragmatických“ situací (příprava na lov „vyprazdňováním“ mysli či vlastní lov), avšak žádnou situaci, kterou bychom mohli chápat jako náboženský úkon. Za zmínku stojí ještě „kult Venuší“ ; pro naše paleolitické předky bylo logicky velmi důležité zachování rodu, což v tehdejších drsných podmínkách nebylo nijak snadné, proto zřejmě velký význam pro ně měl kult plodnosti respektive matky rodu, jak dosvědčují nálezy sošek z hlíny či mamutoviny v Evropě a Asii.
S nástupem neolitu se situace výrazně mění. S přechodem lovců-sběračů na polousedlý nebo usedlý způsob života akcentujícím potřebu rozvoje zemědělství pro udržení potravní soběstačnosti se zřejmě základním bohem či bohyní stává Slunce. Právě Slunce získává v hodnotovém žebříčku neolitických zemědělců zásadní význam, zřejmě právě pro svůj esenciální vliv na jejich nutriční situaci. Svědčí o tom rozsáhlé systémy tzv. „rondelů“ nalezené po celé Evropě, nejstarší z nich objevené v Severním Německu pocházejí podle radiokarbonové datace zřejmě z osmého tisíciletí před naším letopočtem. Na jejich obrovskou hodnotu (respektive na hodnotu pro uctívání slunečního kultu) pro tehdejší kulturu ukazují obrovské lidské a materiální zdroje, které bylo nutno na jejich vybudování vynaložit, což pochopitelně platí i pro jejich pozdější a modernější verze, které známe jako Stonehenge či Woodehenge."

Poznámka

Esej do předmětu Základy společenských věd.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19028
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse