Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hodnotový řetězec

Hodnotový řetězec

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje teorii hodnotového řetězce, který se používá v managmentu, hodnotí, jaké jsou jeho přínosy, ale také jaké překážky znamená. Text představuje i hodnocení vlastního stanoviska.

Obsah

1.
Úvod
2.
Hodnotový řetězec
3.
Management hodnotového řetězce
3.1.
Přínosy managementu hodnotového řetězce
3.2.
Překážky managementu hodnotového řetězce
4.
Zaujmutí vlastního stanoviska
5.
Závěr
6.
Použité zdroje

Úryvek

"Uvnitř každé kategorie primárních a podpůrných činností jsou tři typy činností:
- přímé činnosti jsou zapojeny do tvorby hodnoty pro kupujícího. Patří sem například montáž, propagace, návrh designu výrobku, nábor sil atd.,
- nepřímé činností, které umožňují konat přímé činnosti plynule. Patří sem například údržba, provoz pomocných služeb, administrativní řízení personálu odbytu atd.,
- zabezpečovací kvality, které zajišťují kvalitu jiných činností, např. monitorování, kontrolování, přezkušování atd. Tento typ činnosti není synonymem řízení jakosti, protože ke kvalitě přispívají mnohé hodnototvorné činnosti.

Hodnototvorné činnosti přímé, nepřímé i zabezpečující kvalitu má každý podnik. Všechny tři typy jsou nejen u primárních, ale i u podpůrných činností. Například u technologického rozvoje jsou stávající týmy pracovníků v laboratořích přímou činností, kdežto administrativní řízení výzkumu je nepřímou činností (Porter).
Hodnototvorné činnosti jsou jednotlivými stavebními kameny konkurenční výhody. To, jak bude každá z činností vykonávána, rozhodne o tom, zda má organizace ve srovnání s jejími konkurenty vysoké či nízké náklady nebo také rozhodovat o přínosu potřebám zákazníků, tedy diferenciaci.
K popsání jednotlivých činností z hlediska tvorby hodnoty a nákladů spojených s vytvářením hodnoty slouží analýza hodnotového řetězce. Cílem analýzy je vymezení těch činností, které se podílejí na tvorbě nebo jsou zdrojem konkurenční výhody.
Koncept hodnotového řetězce klade důraz na hodnotu vnímanou popř. definovanou zákazníkem, nabízí konzistentní způsob hodnocení podnikových činností a dokládá, že vše v podniku lze řídit s cílem zvyšovat potenciál podniku k tvorbě hodnoty. Slabou stránkou modelu je, že nepopisuje propojenost jednotlivých činností a důsledky této vzájemné propojenosti (Tichá, Hron, 2005).

Všechno, co podnik dělá, by mělo být zachyceno v nějaké primární nebo podpůrné činnosti. Označování a zařazování hodnototvorných činností závisí jen na hodnotiteli a mělo by se volit tak, aby poskytovalo nejlepší pohled do nitra daného podniku. Označování a zařazování činností v odvětvích služeb způsobuje často zmatek, protože provoz, marketing a servis jsou spolu často těsně svázány. Uspořádání činností za sebou by mělo zhruba sledovat proud výrobního postupu, ale i toto uspořádání vlastně závisí jen na soudnosti a úsudku. Podniky často konají paralelní činnosti, jejich pořadí by mělo být zvoleno tak, aby zvýšilo intuitivní jasnost hodnotového řetězce pro vedení podniku (Porter).

Hodnotový řetězec je systém na sobě vzájemně závislých činností, které jsou navzájem spojeny vazbami. Tyto vazby jsou vzájemné vztahy mezi způsobem, jak se provádí jedna hodnototvorná činnost, a náklady nebo konáním jiné činnosti. Vazby mohou vést ke konkurenční výhodě jejich nejlepším využitím a koordinací.
Vzájemné vazby neexistují jen uvnitř hodnotového řetězce organizace, ale i mezi řetězcem organizace a hodnotovými řetězci distribučních cest a dodavatelů. Tyto vazby jsou označovány jako vertikální a jsou podobné vazbám uvnitř hodnotového řetězce. To jakým způsobem jsou prováděny dodavatelské nebo distribuční činnosti, má vliv na náklady nebo výkon činnosti organizace a obráceně, např. pravidelné dodávky od dodavatele mohou snížit potřebu skladových zásob podniku nebo náležité balení výrobků dodavatelem může snížit manipulační náklady atd."

Poznámka

Práce je doplněna o schéma.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8826
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse