Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hookův zákon - protokol

Hookův zákon - protokol

Kategorie: Fyzika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13, Pardubice

Charakteristika: Práce předkládá protokol na Hookův zákon. Stanovuje závislost relativního prodloužení a napětí u předloženého materiálu. Analyzuje uvedené závislosti a z této analýzy určuje modul pružnosti materiálu a další významné charakteristiky a vlastnosti předloženého materiálu.

Obsah

1.
Teorie
1.1.
Křivka deformace
2.
Schéma
3.
Pomůcky
4.
Postup
5.
Naměřené a vypočtené hodnoty
5.1.
Měření č. 1
5.2.
Měření č. 2
5.3.
Křivka deformace
5.4.
Závislost modulu pružnosti na relativním prodloužení

Úryvek

"1. ZADÁNÍ:
1.1. Stanovte závislost relativního prodloužení a napětí u předloženého materiálu.
1.2. Proveďte analýzu uvedené závislosti.
1.3. Z této analýzy stanovte modul pružnosti materiálu, případně další významné charakteristiky a vlastnosti předloženého materiálu.
2. TEORIE:
2.1. Deformace pevného tělesa je změna jeho rozměrů a objemu, která je doprovázena změnou tvaru tělesa. Deformace nastává účinkem vnějších sil. Ke změně tvaru tělesa je třeba vykonat práci na změnu vazeb mezi částicemi. Deformace je pružná (elastická), jestliže pevné těleso nabude původního tvaru, jakmile přestanou působit vnější síly (resp.jeho teplota dosáhne původní hodnoty). Vlastnost těles obnovovat svoje rozměry, tvar i objem po přerušení deformujících sil se nazývá pružnost. Deformace tělesa, která trvá i po odstranění vnějších sil, je trvalá deformace (plastická).

2.2. Jednou z jednoduchých deformací je i deformace prostým tahem. V deformovaném pevném tělese vznikají síly pružnosti Fp, které jsou v rovnováze rovny velikosti deformující síly F. V libovolném příčném řezu deformovaného tělesa vzniká stav napjatosti, který se charakterizuje veličinou normálové napětí σn . Je definováno vztahem σn = Fp/S, kde S je velikost plochy řezu. Hlavní jednotkou normálového napětí je pascal (Pa).

2.3. Uvažujeme-li deformaci prostým tahem čtyřbokého hranolu délky l1 a šířky b1 , který je na jedné straně pevně zachycen do stěny.


Působí-li na volném konci tahová síla F, vyvolá prodloužení tyče z její původní délky l1 na délku l. Veličinu Δl = l – l1 nazýváme prodloužení. Podíl ε = Δl/l je relativní prodloužení.
Jestliže se zvětšuje rozměr tělesa ve směru tahové síly , zmenší se příčný rozměr z původní hodnoty b1 na b. Označíme-li Δb = b1 – b, pak relativní příčné zkrácení definujeme vztahem η = Δb/ b1. Pro větší hodnoty prodloužení je nutno se změnou průřezu vždy počítat!"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, grafy a schéma. Čistý text tvoří cca 5,5 strany. Částečně čerpá z: http://deformacepevnehotelesa.kvalitne.cz/deformace.htm.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12133
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse