Hospodaření bank - výpisky

Kategorie: Banky

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracování jednotlivých okruhů ke zkoušce z oblasti hospodaření bank. Práce je psána formou poznámek. V práci jsou vysvětleny základní pojmy vztahující se k dané problematice.

Obsah

1.
Finanční řízení a jeho úkoly
2.
Interní financování firmy
3.
Vztah mezi výnosy, náklady a hospodářským výsledkem
4.
Členění nákladů a manažerské pojetí nákladů
5.
Hospodářský výsledek, jeho rozdělení a užití
6.
Specifika hospodaření bank
7.
Bilance banky (členění A, P)
8.
Náklady, výnosy a HV bank
9.
Příklad účtování základních operací (náklady, výnosy)
10.
Rentabilita banky
11.
Faktory snižování nákladů v bance
12.
Bankovní marketing
13) Modus Operandi
14) Zpětná vazba v řízení

Úryvek

"Zvláštnosti bilance obchodních bank:

Na straně aktiv
Na rozdíl od podniků jsou aktiva bank z více než 95% tvořeny finančními aktivy, a to
• Ve formě pohledávek u bank
• Ve formě úvěrů poskytnutých klientům
• Ve formě CP.
Hmotná A představují zbývajících x% (budovy,….) bilanční sumy.

Na straně pasiv
Pasiva obchodní banky se skládají většinou z finančních závazků (depozit). Pro pasiva je typické:
• Krátkodobá podoba depozit
• Vysoký finanční podíl cizích peněz v porovnání s vlastními prostředky.

Vlastní prostředky jsou v menšině, ale zjišťuje se jejich podíl pomocí ukazatele multiplikátor vlastních prostředků (VM).

VM měří vztah mezi součtem všech aktiv A a součtem všech vlastních prostředků = vlastního kapitálu K

VM = A
K

Vztah ukazuje, kolikrát jsou A větší než vlastní kapitál.

Zvláštnosti bilance banky ve spojení s výkazem zisků a ztrát.
1) Každý úvěr a CP ze strany aktiv v rozvaze přináší výnosy ve formě úroků a dividend, současně přináší i náklady ve formě mezd a administrativních výdajů ve výsledovce.
2) Depozita (na P) způsobují náklady ve formě úroků uhrazených a též ve formě administrativních prací, z části přináší i výnosy ve formě poplatků za vedení účtu.
3) Úvěrové portfolio a portfolio CP tvoří hlavní zdroj výnosů bank. Přesto ale bilančně neutrální obchody jsou velice často spojeny s úvěrovými obchody či s obchody s CP
4) Největšími nákladovými položkami jsou pasivní úroky, osobní náklady a náklady na bankovní informační systém

8) NÁKLADY, VÝNOSY A HV BANK
Pro účtování nákladů jsou v bance vyhrazeny účty účtové třídy 6 a pro výnosy účtové třídy 7.

Obecně platné zásady pro UCE:
1) náklady a výnosy se účtují zásadně do období, do kterého věcně a časové patří, tzv. princip aktuálního účetnictví. Pro dodržení této zásady využíváme účtů časového rozlišení.
2) Nákladové a výnosové účty nemají počáteční stavy. Na konci roku převádíme konečné stavy na účet 583 – účet zisků a ztrát včetně daně z příjmu. Rozdíl mezi náklady a výnosy pak představuje disponibilní HV, který převádíme na účet 582 – Konečný účet rozvažný. To je poslední účetní případ běžného období, kterým uzavíráme hlavní knihu.
3) Dodržujeme zákaz kompenzace, tj. účtujeme tzv. brutto principem. Pokud chceme náklady snížit, pak účtujeme ve prospěch výnosů. Jen ve výjimečných případech účtujeme snížení nákladů v rámci účtové tř. 6.

Náklady a Výnosy:

Náklady běžné činnosti
• Mzdy pracovníků
• Vyplacené úroky
• Odpisy
• Provize klientům, výhry, prémie
• Materiálové náklady

Náklady mimořádné
• Manka a škody
• Placené pokuty a penále

Výnosy z běžné činnosti
• Přijaté úroky z poskytnutých úvěrů
• Poplatky za služby, za vedení účtu
• Výnosy z CP, devizových operací
• Výnosové úroky z vkladů od jiných bank

Výnosy mimořádné
• Přijaté náhrady za manka a škody
• Přijaté penále a pokuty.

Porovnání nákladů a výnosů z běžné činnosti představuje hospodářský výsledek z běžné činnosti. Po úpravě tohoto HV z hlediska zákona o dani z příjmu, účtujeme předpis daně z příjmu z běžné činnosti na účtu 681.
Stejným způsobem postupujeme při porovnání mimořádných nákladů a mimořádných výnosů. Zjištěný HV z mimořádné činnosti upravíme podle zákona o dani z příjmu a předpis daně z příjmu účtujeme na účtu 683 se souvztažným zápisem na účet 347 – zúčtování se státní rozpočtem."

Poznámka

přehledně zpracováno.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6620
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse