Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hospodaření magistrátu města Pardubice

Hospodaření magistrátu města Pardubice

Kategorie: Regionální ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá hospodařením magistrátu města Pardubice a je rozčleněna do 3 částí. V první se dočteme obecně o rozpočtovém procesu obcí, zásadách, jaké se dodržují při hospodaření. Dále jsou zde navrženy možnosti, jak obce mohou získat příjmy a je vysvětleno, jaké mohou mít výdaje. V neposlední řadě je zde objasněna i zpětná kontrola hospodaření obcí. Druhá část, konkrétnější, je věnována rozpočtu města Pardubice za rok 2000. Teoretické znalosti z předchozí části práce jsou uplatněny na praktické ukázce rozpočtu města Pardubic. Autor popisuje strukturu finančních toků města podle návrhu rozpočtu na rok 2000. Pro názornost je vše doplněno grafickým vyjádřením předpokládaných příjmů a výdajů a jejich porovnání se skutečností.

Obsah

1.
Teoretická část
1.1
Rozpočtový proces
1.2
Zásady rozpočtového hospodaření
1.3
Obsah rozpočtu obce
1.4
Příjmy obcí
1.5
Výdaje obcí
1.6
Kontrola hospodaření obcí
2.
Praktická část
2.1
Rozpočet magistrátu města Pardubic
2.2
Navrhované zdroje
2.3
Navrhované výdaje
2.4
Tržby z hospodářské činnosti města
2.5
Náklady hospodářské činnosti města
3.
Přílohy

Úryvek

„Příjmy obcí
Podle ekonomické hodnoty a zároveň i právní povahy lze příjmy obcí dělit na příjmy:
- z vlastní hospodářské činnosti obce, při níž obec dosahuje zejména různé výtěžky ze svého majetku
- z hospodářské činnosti obecních organizací, které obec zřídila k plnění některých svých úkolů anebo k péči o svůj majetek
- z vlastní správní činnosti
- ze správní činnosti jiných subjektů, jestliže jsou podle platného práva povinny převádět je do příjmů obcí,
- z dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu OkÚ
- ze státních fondů
- z převodů z mimorozpočtových fondů obcí
- z příspěvků na sdruženou nebo společnou činnost od jiných subjektů
- z darů a podobných příspěvků od různých subjektů

1.1. Příjmy z vlastní správní činnosti
V této skupině dále rozlišujeme:
- správní poplatky, které je každá obec povinna vybírat podle zákona o správních poplatcích, jestliže vykonává tu státní správu, při které se správní poplatek předepisuje,
- místní poplatky – obec je oprávněna zavést místní poplatky obecně závaznou vyhláškou a jejich výtěžky jsou jejím příjmem (podle zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
- pokuty ukládané podle platných zákonů v působnosti obce a jejích orgánů (např. pokuty v přestupkovém řízení, pokuty za nečistotu a nepořádek). Platí obecný princip, podle něhož všechny pokuty, které obec oprávněně uložila a vybrala, zůstávají této obci.

1.2. Příjmy vznikající obcím na základě činnosti jiných správních orgánů
Jedná se o některé daňové příjmy, které spravují příslušné územní finanční orgány, jednak o některé sankční poplatky, pokuty a podobné druhy příjmů, které sice spravují buďto Okresní úřady nebo jiné orgány státní správy, včetně územních finančních orgánů, ale odvádějí je obcím.

Daňové příjmy
Z daňových příjmů spravovaných územními finančními orgány sem patří:
- daň z nemovitostí, která plyne do rozpočtu té obce, kde se dani podléhající nemovitost nachází
- daň z příjmů fyzických osob z jejich podnikatelské činnosti, která plyne té obci, kde má plátce této daně svoje bydliště
- podíl obce na dani z příjmů fyzických osob, které mají ze závislé činnosti, resp. svých funkčních požitků (podrobněji viz praktická část)
- část daně z příjmů právnických osob. Mezi příjmy obce patří také výnos té daně, kterou platí obec sama podle zákona o daních z příjmů. Jde jen o tu část daňových povinností obce, která obci vzniká z její vlastní hospodářské činnosti, kdy je obec nejen poplatníkem, ale také plátcem. Netýká se té části daně z příjmů placené obcí jakožto zaměstnavatelem."

Poznámka

Přílohy ve formátu MS Excel (*.xls). Čistý text dosahuje cca 10 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2078
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse