Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Hospodaření obcí a krajů - přednášky

Hospodaření obcí a krajů - přednášky

Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text se skládá z jedenácti heslovitě zapsaných přednášek o hospodaření územně samosprávních celků. Úvodní přednáška se věnuje historickému vývoji hospodaření obcí a krajů. Hlavním tématem dalších přednášek je rozpočet územně samosprávních celků, jeho složky, metody vypracování a způsob kontroly hospodaření. Dvě relativně rozsáhlé části rozpočtového hospodářství pojednávají zvlášť o příjmech a o výdajích územně samosprávních celků.

Obsah

1.
Historické aspekty hospodaření územně samosprávních celků (ÚSC)
1.0
Historie na území českých zemí
1.0.1
19. století
1.1.2
Období 1918
1.1.3
Daňová reforma z r. 1927
1.1.4
1945 – 1990
1.1.5
1990-2008
1.2
Rozdělení samosprávných celků
2.
Rozpočtová skladba
2.0
Rozpočtový proces
2.0.1
Zásady pro rozpočtový proces
2.0.2
Závěrečná kontrola
2.0.3
Obecné zásady rozpočtového procesu II
2.0.3.1
Rozpočtový výhled (včetně peněžního fondu)
2.0.3.2
Vyrovnanost rozpočtu
2.1
Příjmy územně samosprávných celků
2.1.1
Příjmy rozpočtů obcí
2.1.1.1
Daňové příjmy (daň svěřená , stimulační, sdílené daně)
2.1.1.1.1
Poplatky (místní, správní, poplatky ŽP)
2.1.1.2
Nedaňové příjmy
2.1.1.3
Kapitálové příjmy
2.1.1.4
Přijaté transfery obcí (nárokové a nenárokové dotace)
2.1.2
Příjmy rozpočtů krajů
2.1.2.1
Daňové příjmy
2.1.2.2
Nedaňové příjmy
2.1.2.3.Kapitálové příjmy
2.1.2.4
Přijaté dotace
2.1.3
Příjmy dobrovolných svazků obcí
2.1.3.1
Daňové příjmy
2.1.3.2
Nedaňové příjmy
2.1.3.3.Kapitálové příjmy
2.1.3.4
Přijaté dotace
2.1.5
Vztah daňové problematiky k územně samosprávným celkům
2.1.5.1
Typy daní
2.1.5.2
Poplatky
2.2
Výdaje územně samosprávních celků
2.2.1
Výdaje obcí
2.2.1.1
Zemědělství, lesnictví
2.2.1.2
Průmyslové a ostatní odvětví hospodářství
2.2.1.3
Vodní hospodářství
2.2.1.4
Služby pro obyvatelstvo
2.2.1.5
Omezení výdajů
2.2.2
Výdaje rozpočtů krajů
2.2.2.1
Přenesená působnost státní správy
(školství, doprava, sociální zařízení, zdravotnictví, rozvoj kraje)
2.2.3
Výdaje rozpočtu dobrovolných svazků obcí
2.2.4
Výdaje regionálních rad regionů soudržnosti
2.3
Zápůjční prostředky a zadluženost ÚSC
2.3.1
Typy zápůjčních prostředků
2.3.1.1
Úvěry
2.3.1.2
Půjčky
2.3.1.3
Leasing
2.3.1.4
Komunální obligace
2.3.1.5.Směnka
2.3.2
Dluh ÚSC
2.3.2.1
UDS (dluhová služba)
2.3.2.2
Použití UDS
3.
Způsob sestavování rozpočtu
3.1
Metody zpracování vlastního rozpočtu
3.1.1
Metoda přírůstková
3.1.2
Metoda nulové základny
3.1.3
Programové rozpočtování
3.1.4
Výkonové rozpočtování
3.1.5
Poptávkový přístup
3.1.5
Nabídkový přístup
4.
Kontrola ÚSC
4.1
Přezkoumání hospodaření ÚSC
4.1.1
Audit
4.1.2
Bonita
4.1.3
Rating
4.2
Vnitřní kontrola
4.2.1
Kontrolní orgány
4.2.2
Kontrola podle mezinárodních smluv
4.2.3
Vnitřní kontrolní systém (interní audit, finanční výbory)
5.
Podnikání ÚSC
5.1
Formy podpory podnikání
5.2
Omezení podnikání ÚSC
5.3
Jak může ÚSC zajistit veřejnou službu
5.3.1
Forma zajištění
5.4
Otázka majetku
6.
Evropská charta místní samosprávy
6.1
Pravidla hospodaření pro ÚSC
6.2
Parametry hospodaření ÚSC

Úryvek


Přezkoumání hospodaření ÚSC

- Audit – je na stejném principu jako přezkoumání
o Je povinný pro obce, nebo DSO a vychází ze zákona
o Může být prováděn (né povinně) vyšší stupeň auditu, a to je Finanční audit jde to nad rámec povinného auditu (přezkoumání)
- Přístup je založen na auditorském přístupu, kromě základního auditu, finanční audit obsahuje i vyjádření auditora na uzávěrku
- Auditor si vybírá operace, které zkontroluje, tedy nekontroluje se vše, je zde riziko nesprávného zaznačení
- Je více kvalitní

o Výkonnostní rámec jde vysoce nad rámec přezkoumání FA
- Je zaměřován na dosahování zisku, u ÚSC není cílem dosažení zisku, jde spíše o otázky hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti
- Vyjadřuje se názor na kvalitu hospodaření a posuzuje se, jestli byly prostředky vynakládány efektivně
- USC by měl dokumentovat efektivní vynakládání prostředků občanům, měl by to být popud pro efektivní vynakládání

o Smyslem auditu je dát bance záruku, že ÚSC neskresluje účetní údaje, bance dává záruku, že účetní údaje vykazují údaje odpovídající skutečnosti, audit je podkladem pro strategické řízení, audit zhodnotí zda je další vývoj založen na správných předpokladech, a že audit je činnost metodická

- Bonita
o Vyjadřuje finanční zdatnost ÚSC a úvěru-schopnost (zda je schopna splácet úvěr), neposuzuje se jen otázka hospodaření ale uplatňují se také další vztahy:
- Jako např.: velikost a význam ÚSC (čím větší město, tak tím lepší předpoklady rozvoje)
- Posuzuje se správní struktura (jak fungují magistráty)
- Zda má ÚSC stanoveny cíle rozvoje a jejich plnění
- Úroveň programů sociálního a ekonomického rozvoje
- Otázka schopnosti zapojit se do vznikajících vztahů (v rámci svazku obce, mikroregionu)

- Rating
o Představuje schopnost ÚSC dodržet závazky a splácet dluhy, souvisí to s tím že peněžní instituce půjčují ÚSC prostředky a jsou zaměřeny do oblastí, kde nevzniká zisk tam existuje problém jak je ÚSC budou splácet
o Pohled na hodnocení kvality ÚSC
o Vyjadřuje, zda je ÚCS důvěryhodný partner pro banky a představuje to odborná informace o kvalitě hospodaření ÚSC, na základě kvality hospodaření můžou banky zhodnotit riziko které je s ÚSC spojeno
o Ratingové hodnocení by mělo vést ke zkvalitnění hospodaření, je to signál, který by měl vést k přehodnocení k přístupu hospodaření a např. ho změnit
o Představuje zpětnou vazbu pro management města z hlediska hospodaření
o Signál pro voliče
o Rating krátkodobý x dlouhodobý
o Škála hodnocení (ABC) – nejlepší je 3A a pak se to snižuje AA+, AA, AA-, nejhorší je C
o Rating provádějí renomované instituce, instituce mají metody hodnocení a závěrem ratingu je krátká zpráva (je tam to zhodnocení ABC a vyhodnocení, nabídnutí změny… zaplatí se několik milionů za něj)
o Z hlediska banky jde o zhodnocení rizika, v ČR se to moc nevyužívá pouze ve větších městech v Ostravě se dělá - je to nadstandard
Všechno to byly vnější (kontrola) pohledy: přezkoumání, rating, bonita"

Poznámka

Přednášky z VŠB-TU Ostrava. Jednotlivé přednášky mají rozsah 3 až 4 strany. Některé informace se zde opakují. Členění témat je místy trochu chaotické - přednášející určitá témata opakoval a doplňoval. Práce obsahuje schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17894
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse