Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hospodaření s majetkem obce a odbor správy majetku

Hospodaření s majetkem obce a odbor správy majetku

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je zaměřena na zmapování základních pojmů užívaných v této problematice veřejné správy. Pojmy jsou zde pečlivě vysvětleny. Druhá část seminární práce je zaměřena na praktické fungování teoretických poznatků v městě Příbram. Jsou rozebírány jednotlivé útvary tamního městského úřadu, které mají co dočinění s kompetencemi v oblasti správy majetku a hospodařením s ním.

Obsah

1.
Základní pojmy
1.1
Obec
1.2
Majetek obce
1.3
Odbory obecních úřadů
2.
Odbory zabývající se majetkem obce
3.
Správa majetku města Příbrami
3.1
Úsek evidence majetku
3.2
Odbor správy budov
3.3
Městská realitní kancelář
3.4
Odbor správy komunikací
4.
Sumář odborů

Úryvek

"2. Odbory zabývající se majetkem obce

Na základě legislativy může obecní úřad, respektive rada obce, založit podle potřeby odbor, kterému svěří jisté kompetence. Odbory zahrnující starost o majetek mají za úkol komplexní správu většinou nemovitého majetku, jenž je ve vlastnictví obce, včetně veškerých úkonů spojených s nakládáním s tímto majetkem. Hlavními úkoly jsou vedení evidence veškerého majetku a vytváření vnitřních předpisů souvisejících s evidencí.
Další dělení těchto odborů je také v plné kompetenci úřadu. Nejčastější je následné vyčlenění samostatného bytového odboru, který má na starost pouze záležitosti týkající se správy bytových domů, nájmy apod. Dále bývá zvykem samostatné oddělení pro správu nebytových prostor, městských komunikací a pozemků. To však závisí na rozhodnutí samotného úřadu a je obvyklé, že čím větší obec, tím více je odbor zabývající se správou majetku členěn.
Standardní záležitosti , s nimiž se pracovníci řízení oprav a údržby nemovitého majetku potýkají, jsou tyto základní:
- zajištění provozu majetku (dodávky tepla, vody, atd.)
- zajištění správy (plánování, opravy, údržba)
- pasportizace objektu
Pasportizace je známým a uznávaným nástrojem správce a důležitým nosičem informací o stavebně-technickém stavu objektu. V některých moderních počítačových programech se ke všem stavebním prvkům přiřazuje jejich životnost, k objektům pak informace o nákladech na topení, na elektrickou energii, na odstraňování závad způsobených vandalismem či zanedbanou údržbou. Součástí moderní digitální pasportizace je řada modulů, digitální katastrální mapa, inventarizace vybavení nábytkem a zařizovacími předměty v místnostech, přiřazování nákladů k místnostem či funkčním jednotkám.


3. Správa majetku města Příbrami

Ve středočeském městě Příbram je evidence majetku a jeho následné spravování rozděleno mezi několik odborů. Evidence majetku spadá pod úsek evidence majetku, jenž je zastřešen ekonomickým odborem MěÚ Příbram. Samostatnými jsou odbor správy budov, městská realitní kancelář a odbor správy silnic.

3.1 Úsek evidence majetku
Pokud se zaměříme na praxi tohoto úseku krok po kroku, zjistíme, že jeho úkolem je nejprve majetek řádně zaevidovat (fyzický soupis majetku), zajistit jeho pojištění, s tím souvisí i evidence případných škodních událostí a následné zajišťování plnění úhrady pojistných událostí u příslušných pojišťoven. Tento úsek zpracuje i úplnou inventarizaci majetku, inventarizační seznamy a stále ověřuje stav majetku. Jeho úkolem je také zajištění kompletní správy likvidace majetku (předložení likvidační komisi k vyřízení, následná likvidace)."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7108
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse