Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Hospodářská politika

Hospodářská politika

Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text pro přednášky z Makroekonomie popisuje hospodářskou politiku. Nejdříve vymezuje pojem hospodářská politika, poté již vyjmenovává její cíle a nástroje. Zabývá se státním rozpočtem a rozpočtovou politikou. Důraz je kladen na deficit, vestavěné stabilizátory, záměrná opatření, i popis crowding – out effectu. V závěru stručně seznamuje s úrokovou mírou. Tento text je součástí série 4 dílných textů pro přednášky z Makroekonomie. Zde naleznete předchozí díl Peníze a následující díl Mezinárodní obchod a teorie komparativních výhod.

Obsah

1.
Vymezení pojmy hospodářská politika (HP)
2.
Cíle a nástroje HP
2.1.
Ekonomická stabilita, růst a zaměstnanost
2.2.
Dílčí HP
3.
Státní rozpočet a rozpočtová politika
3.1.
Deficit státního rozpočtu
3.2.
Státní rozpočet jako nástroj HP
3.3.
Vestavěné stabilizátory
3.4.
Záměrná (diskrétní) opatření
3.5.
Crowding-out effect - vytěsnění
3.6.
Státní rozpočet a inflace
3.7.
Daně a ekonomický růst
4.
Monetární politika
4.1.
Úroková míra

Úryvek

"Crowding-out effect --- vytěsnění
1. Provoz ortodoxně keynesiánské rozpočtové politiky vede spolu se stále rostoucími státními výdaji ke stále rostoucímu daňovému zatížení (podporovanému taxflací, pokud daňové sazby nejsou indexovány vzestupem cenové hladiny).
2. Rostoucí daň. břemeno ničí investiční+inovační aktivitu podnikatelů a stává se brzdou růstu.
3. Růst příjmů SR dalším zvyšováním daní není možný.
4. SR se snaží získat příjmy na kap. trhu (začíná se na něm zadlužovat).
5. Stát ze soukr. sektoru odčerpává úspory  snižuje nabídku úvěr. prostředků na trhu.
6. Dochází ke zvyšování úrok. míry.
7. Soukromé investice jsou omezeny  stát je vytěsňuje.
Tento vedlejší účinek rozpočtové politiky může narušit a dokonce zcela neutralizovat stimulativní efekty expanzivní HP. Na jedné straně se sice zvyšují výdaje SR a roste spotřebitelská i investiční poptávka soukromého sektoru, na druhé straně vede odčerpání prostředků ze soukromého sektoru státním zadlužením k růstu úrokové míry, v důsledku čehož se snižují soukromé investice (i část spotřebitelských výdajů citlivých na ∆ úrok. sazby).

SR a inflace
Rostoucí státní zadlužení vykonává tlak na nezdravou peněžní politiku. Rostoucí inflace vede k omezování růstu peněžní masy. Od rozpočtové politiky se vyžaduje, aby napomáhala protiinflačnímu úsilí monetární politiky omezováním výdajů SR a snižováním vnitřního stát. dluhu. Do popředí se dostává požadavek vyrovnání salda SR. V zájmu vyrovnaného SR je požadováno, aby byla opuštěna kr. anticyklická orientace keynesiánského typu a aby se rozpočtová politika orientovala na dlouhodobé cíle.
Jako součást této orientace byl specifikován zvláštní cíl: minimalizovat strukturální deficit SR. Tím rozumíme tu část záporného salda SR, kt. je vyvolána dl. expanzivním charakterem předchozí HP. Kdybychom totiž předpokládali ve SR jen působení automatických změn, pak by jejich systém musel být vybudován tak, aby konjunkturně podmíněný deficit v krizi byl vykompenzován konjunkturně podmíněným aktivem v konjunktuře. Dl. by se tak měl tedy expanzivní a restriktivní efekt automatických změn neutralizovat a vést v delším období k vyrovnanému SR. Vnáší-li ale záměrná opatření do SR dlouhodobě převažující expanzivní stimuly, zákonitě roste deficit SR. A ta část deficitu, kt. vzniká jako důsledek expanzivně orientovaných záměrných opatření, u nichž nelze v budoucnu očekávat, že budou vykompenzována restriktivně orientovanými záměrnými opatřeními, jak je to možno očekávat u automatických změn, tvoří právě onen strukturální deficit, kt. je třeba minimalizovat."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 4 stran. Práce obsahuje grafy.
Přednášky z Makroekonomie 3/4

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2264
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse