Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Hospodářská politika - cílování inflace

Hospodářská politika - cílování inflace

Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Mechanismus cílování inflace - peněžní zásoba, agregátní poptávka, nástroje (repo operace), krátkodobé úrokové sazby, rozdíl mezi inflační prognózou a inflačním cílem. Zdroje myšlenky cílování inflace - rozčarování nad neúspěch aktivistické hospodářské politiky, nechuť podřídit se neosobních pravidlům, předpokládá se, že rychlost oběhu peněz v čase kolísá a to zcela nepředvídaně – vztah peníze – inflace může být nestabilní, zvýšená transparentnost rozhodování a jednání CB a zvýšená komunikace banky s veřejností jednak zvýší potřebnou kontrolu nad chováním banky a její vlastní prognózy inflace budou formovat očekávání, předpokládá se, že je vhodné, aby CB byla na jedné straně nezávislá a na druhé straně, aby byla podrobena veřejnému dohledu a kontrole, předpokládá se, že mezi akcí monetární politiky a jejím vlivem na cenovou hladinu existuje značné (a možná proměnlivé) zpoždění. Striktní a flexibilní cílování inflace. Podmínky pro cílování - institucionální podmínky, technické podmínky, přednosti cílování. Problematické body cílování inflace - cílování inflace je pouze obecným rámcem, schopnost cílování inflace ovlivnit očekávání – praxe ukázala, že inflaci je nutno cílovat flexibilně, zásadní je neznalost přenosového mechanismu, možné zaměření ne nevhodné nástroje, globální využitelnost cílování inflace. Zkušenost zemí uplatňujících cílování inflace - Nový Zéland, Velká Británíe. Porovnání přístupů k implementaci cílování inflace.

Obsah

1.
Mechanismus cílování inflace
2.
Zdroje myšlenky cílování inflace
3.
Striktní a flexibilní cílování inflace
4.
Podmínky pro cílování
5.
Problematické body cílování inflace
6.
Zkušenost zemí uplatňujících cílování inflace, porovnání přístupů k implementaci cílování inflace

Úryvek

"PŘEDNOSTI CÍLOVÁNÍ INFLACE

1) její transparentnost, srozumitelnost a jasný závazek udržet inflaci v určitých mezích
2) explicitní zaměření na dlouhé období --- možnost CB soustředit se na to, co reálně může ovlivnit
3) nezávislost inflačního cílování na jiném zprostředkujícím cíli

PROBLEMATICKÉ BODY PRAKTICKÉHO CÍLOVÁNÍ INFLACE

1) cílování inflace je pouze obecným rámcem
2) schopnost cílování inflace ovlivnit očekávání – praxe ukázala, že inflaci je nutno cílovat flexibilně
3) zásadní je neznalost přenosového mechanismu – zastánci cílování inflace obvykle tvrdí, že monetaristický přístup k řízení cenové hladiny selhal, protože není dostatečně znám přenosový mechanismus nástrojů monetární politiky
- zastánci cílování inflace usilují právě o dynamičnost řízení inflace, o odstranění odchylek, ne pouze o řízení inflace v průměru, které je cílem např. „Friedmanova pravidla“ – použití velkého množství různých modelů vede k získání poměrně nevychýlené předpovědi budoucí inflace a porovnáním těchto předpovědí se inflačním cílem zjistí, zda monetární politiku uvolnit nebo zpřísnit – tato předpověď není dostatečnou informací pro monetární řízení – CB dále potřebuje vědět:

a) které nástroje má k ovlivňování cenové hladiny použít
b) jaká je citlivost inflace na jejich použití
c) jaká jsou zpoždění mezi monetární akcí a jejím dopadem na cílovou veličinu
d) CB potřebuje mít k dispozici i model dynamiky však dalších klíčových veličin, kterým dává při svém rozhodování určitou váhu (např. růst ekonomiky..) – model musí vysvětlovat, jak se tyto veličiny mění v důsledku monetární akce směřující k udržení inflačního cíle

- je nutné diskutovat o kvalitě takovýchto modelů, protože:

a) je nedostatečná znalost přenosu v nich, skutečnost tvorby očekávání, vzniku produkční mezery apod.
b) všechny země, které přešly na cílování inflace procházejí zároveň výraznými strukturálními změnami
c) minimální délka zpoždění a určité parametry závisí na očekávání ekonomických subjektů, ty na politice CB a ta na jejím modelu
d) ekonomické subjekty mohou svá očekávání vytvářet podle skutečného chování CB, než podle její rétoriky"

Poznámka

Přednáškový materiál 9/12.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4762
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse