Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Hospodářský proces a peníze, jejich historický vývoj - maturitní otázka

Hospodářský proces a peníze, jejich historický vývoj - maturitní otázka


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z ekonomie pouze heslovitě seznamuje s hospodářským procesem, jeho fázemi. Popisuje rozdělování a přerozdělování, směnu a spotřebu. Práce dále seznamuje s penězi, jejich funkcí a historickým vývojem.

Obsah

1.
Hospodářský proces
2.
Fáze hospodářského procesu
2.1.
K výrobě potřebujeme výrobní faktory
2.2.
Rozdělování a přerozdělování
2.3.
Směna
2.4.
Spotřeba
3.
Peníze a jejich historický vývoj
3.1.
Historie peněz
3.2.
Funkce peněz

Úryvek

"Hospodářský proces
- důvodem veškeré činnosti je uspokojování lidských potřeb, tyto potřeby jsou uspokojovány v hospodářském procesu
- hospodářský proces sledujeme v makroekonomické rovině
- Má po sobě jdoucí fáze:
• výroba
• rozdělování a přerozdělování
• směna
• spotřeba
- v praxi se realizují prostřednictvím spousty dílčích vzájemně propojených procesů
- nejrizikovější a zároveň verifikační a regulační fází je směna (neboli obchod) realizovaná na trhu

Fáze hospodářského procesu

1. K výrobě potřebujeme výrobní faktory:
- práce (cenou je mzda)
o je cílevědomá lidská činnost, která vytváří statky a služby
- nominální mzda (mzda na výplatní pásce, „na ruku)
- reálná mzda (kolik nebo co si za mzdu můžu koupit)
o faktory ovlivňující výši mzdy:
- kvalifikace, poptávka na trhu práce, tržní úspěšnost
o produktivita práce
- vyjadřuje účinnost vynakládané práce za jednotku času
o dělba práce:
- jednotlivý člověk nevyrábí vše, ale soustředí se pouze na určitou výrobu (specializuje se) a tím i dosáhne vyšší produktivity práce
o množství práce je limitováno:
- počtem pracovních míst, délkou pracovní doby, intenzitou práce, produktivitou práce
- přírodní zdroje
o přírodní zdroje jako výrobní faktor zahrnují:
- půda – je prostor využívaný k hospodářské, zemědělské činnosti (výroby), cenou za pronájem půdy je pozemková renta
- další přírodní zdroje (sluneční svit…)"

Poznámka

Práce čerpá ze zdroje: http://www.ceed.cz/ekonomie/hospdar18.htm.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49b6771d98e72.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Hospodarsky_proces_MO.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse