Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Hospodářský proces - výroba, rozdělování a přerozdělování, směna a spotřeba - maturitní otázka německy 3/4

Hospodářský proces - výroba, rozdělování a přerozdělování, směna a spotřeba - maturitní otázka německy 3/4


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá hospodářským procesem, jmenovitě výrobou, rozdělováním a přerozdělováním, směnou a spotřebou. Věnuje se výrobě a výrobním faktorům, které dále člení na práci, kapitál a přírodní zdroje. Definuje pojmy rozdělování, přerozdělování a směny a charakterizuje spotřebu. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Ekonomie jako věda, dělení ekonomie, ekonomické systémy, potřeby, statky a služby - maturitní otázka německy 2/4, následující Makroekonomie, HDP, hospodářský cyklus, inflace, nezaměstnanost, tripartita - maturitní otázka německy 4/4.

Obsah

1.
Hospodářský proces
1.2.
Výroba
1.2.1.
Výrobní faktory
1.3.
Rozdělování a přerozdělování
1.4.
Směna
1.5.
Spotřeba

Úryvek

"Hospodářský proces, výroba + výrobní faktory, pracovní síla, kapitál, rozdělování a přerozdělování, směna, spotřeba

- Výroba
- Rozdělování a přerozdělování
- Směna
- Spotřeba

Výroba: činnost, při které člověk přetváří přírodu na statky
- výrobní faktory
Vstupy ( výrobní faktory) - výroba- výstupy ( statky a služby)

Výrobní faktory: Práce, přírodní zdroje a kapitál
- Práce: lidská činnost vytvářející statky a služby

Pracovní síla: fyzické a duševní schopnosti konat práci- nemají děti, staří lidé, a postižení

Cena pracovní síly
Mzda: podle počtu odpracovaných hodin, typu práce a kvalifikace, na poptávce a pracovní síle, tržní úspěšnosti firmy.
Trh práce: obchoduje se s pracovní silou- úřad práce

Poptávku tvoří zaměstnavatelé, nabídku vytvářejí budoucí zaměstnanci
Kooperace: spolupráce mezi lidmi
Specializace: zaměření na určitou činnost
Dělba práce: rozdělení práce mezi lidi

- Přírodní zdroje:
Nerostné suroviny, přírodní síly
Půda: důležitá pro všechny, půda je nenahraditelná, neobnovitelná
- vlastnický monopol- vždy někomu půda patří
Cena: Tržní cena- záleží na poloze, bonitě
Renta- cena pronájmu půdy
Půda se prodává na komoditní burze

- Kapitál:
Vše co vkládáme do výroby proto, aby vznikly větší hodnoty ( peníze, které přinášejí další peníze)"

Poznámka

Práce má heslovitou formu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46fe57d357c02.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Hospodarsky_proces.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse