Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Hospodářský výsledek a jeho použití

Hospodářský výsledek a jeho použití

Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje hospodářskému výsledku a jeho použití. Sleduje daňový základ a daň z příjmů právnických a fyzických osob. U právnických osob předkládá daň splatnou a odloženou, stejně jako výpočet a účtování daně z příjmů. Zabývá se daňovými poplatníky. Následuje problematika použití hospodářského výsledku v případě zisku a ztráty.

Obsah

1.
Účetní hospodářský výsledek
1.1.
Schéma zjištění hospodářského výsledku
2.
Daňový základ, povinnosti k dani z příjmu
2.1.
Připočitatelné položky
2.2.
Odčitatelné položky
3.
Poplatníci a daň z příjmu právnických a fyzických osob
4.
Daň z příjmů právnických osob splatná a odložená
5.
Výpočet a účtování daně z příjmů právnických osob
5.1.
Účtování daně
6.
Použití hospodářského výsledku, účtování
6.1.
Použití hospodářského výsledku - ztráta
6.2.
Použití hospodářského výsledku - zisk

Úryvek

"2. Daňový základ, povinnosti k dani z příjmu
Daňový základ nelze zjistit z účetních údajů přímo, je třeba hrubý účetní zisk upravit o připočitatelné položky, odčitatelné položky a nezdanitelné položky.

Základ daně z příjmů PO = účetní HV (výnosy minus náklady)
+ připočitatelné položky
– odčitatelné položky
= daňový HV

Připočitatelné položky = daňově neuznatelné náklady (pro daňové účely se musí vyloučit)
výnosy, které se musí zdanit a nejsou obsaženy v UCE – nepeněžní příjmy


a) částky, které nelze podle zákona uznat za náklad vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů

512.2 - cestovné převyšující nárok podle vyhlášky o cestovném
513 - náklady na reprezentaci
523 - odměny členů orgánů společnosti a družstva
528 - ostatní sociální náklady (závodní stravování nad 55 %)
538 - dědická a darovací daň
543 - dary, lze je ale odečíst od základu daně
545 - pokuty a penále s výjimkou smluvních
549 - manka a škody přesahující náhrady na ně, kromě živelných škod
551 - odpisy
554 - tvorba jiných než zákonných rezerv (včetně 554, 574, 584)
559 - tvorba jiných než zákonných opravných položek (včetně 559, 579, 589)
591,593 - daň z příjmů FO a PO
ODPISY - účetní musí být vyšší než daňové

b) výnosy, které se musí zdanit a nejsou obsaženy v UCE nebo jsou zachyceny v nižší částce
c) náklady, které souvisejí s příjmem, který je od daně osvobozen

Odčitatelné položky = výnosy, které se nemusí zdaňovat, ale jsou obsaženy v úč. výnosech
náklady, které nejsou obsaženy v úč. nákladech, ale jsou daňově uznatelné

a) příjmy, které jsou zdaňovány zvl. sazbou (příjmy ze zahraničí, dividend, vkl. listů, podílů na zisku, výher)

b) částky, které již byly zdaněny (za předchozí zd. období bylo podáno dodatečné daňové přiznání)

c) výnosy, související s rozpuštěním ost. rezerv a opravných položek

d) dále lze odečíst: ztrátu za předchozí období, reinvestiční odpočet (10 %), dary aj."

Poznámka

Práce obsahuje schéma a tabulky. Má heslovitou formu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11566
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse