Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Host do domu

Host do domu

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: První část práce se zabývá vývojem literárního časopisu Host do domu od počátků v roce 1953 až po jeho zastavení v roce 1970. Vývoj je pojat chronologicky, přičemž jsou šířeji rozebrány některé články a události, které ovlivnily redakci, nebo zapříčinily veřejnou diskusi. Cílem bylo vytvořit si představu o hlavních proměnách tohoto periodika a s pomocí získaných faktů ve druhé části podrobněji analyzovat dvě vybraná čísla. Tato čísla jsou z roku 1957, kdy byl šéfredaktorem Bohumír Macák, a z roku 1966, které měl z pozice šéfredaktora na starosti Jan Skácel. Autorka chce na tomto výběru dokázat, nebo vyvrátit hypotézu o vlivu šéfredaktorů na obsah časopisu.

Obsah

1.
Cíl práce
2.
Historický kontext
3.
Vznik a vývoj Hosta do domu
3.1
Období 1954-1963
3.2
Období 1963 – 1969
3.3
Období 1969 – 1970
4.
Porovnání jednotlivých čísel Hosta do domu
4.1
Číslo 12, ročník 4, rok 1957
4.2
Číslo 1, ročník 13, rok 1966
5.
Resumé

Úryvek

“3.2 Období 1963 – 1969

Po deseti letech Macákova působení se redakce dočkala změny. Na místě šéfredaktora stanul básník Jan Skácel, Macák se stal členem redakční rady. Skácel vyzvedl Hosta do domu mezi nejpodnětnější dobové kulturní časopisy. Host do domu nebyl ani za Macáka, ani za Skácela časopisem určeným pro omezenou skupinu autorů. Prostor v něm nalezli umělci různého zaměření, tvůrci domácí i zahraniční, pozornost byla věnována i méně známým jménům, které chtěl Skácel představit.
Nový šéfredaktor se nenechával zastrašit cenzurními opatřeními a bojoval za své názory. Názorným příkladem byla do té doby nezveřejněná esej Stavba ve výši básníka Otokara Březiny, kterou časopisu poskytl znalec Březinova díla Otakar Fiala. Cenzoři nechtěli otištění textu dovolit, a tak Skácel pohrozil, že vystoupí ze strany, pokud nebude po jeho vůli. Díky kompromisu s vedoucím ideologického oddělení krajského výboru strany Ladislava Manouška zůstal Skácel v čele časopisu a Březinova esej vyšla s doprovodným komentářem Důvod k Březinovi .
Skácel byl vůči svým podřízeným tolerantní, nechával jim prostor při redigování jejich rubrik a nevměšoval se příliš do redakčních sporů. Podle Skácela měl mít Host do domu pravidelné rubriky, na které by si čtenář zvykl a četl je jako první. Výraznou rubrikou byl Zelený Host, v němž od roku 1967 vycházela díla začínajících autorů, kteří neměli šanci se někde jinde čtenářům představit. Skácel vymyslel a výstižně pojmenoval i další rubriky. Sám psal do každého čísla na závěr vydání kurzivu Malá recenze na... , v níž velmi nápaditě „recenzoval“ aktuální dění, a všímal si úplně obyčejných věcí, jimž dodával svým pohledem nové rozměry.
Některé rubriky byly jen dočasnou záležitostí, jiné přetrvaly až do zániku časopisu. V roce 1965 vycházela rubrika, jejíž název je zřejmě odvozen z amerického filmu Dvanáct rozhněvaných mužů , tedy Dvanáct rozhněvaných starých pánů. Zde čtenáři nacházeli díla starších českých autorů. S podobným zaměřením vycházela i rubrika Návraty, která připomínala básnická díla zapomenutých autorů s doprovodným komentářem. Rubrika Zatrženo přinášela poznámky a výpisky z beletrie i odborné literatury. Větší trvalkou byla rubrika Trochu ze zahraničních časopisů, jejímž autorem byl Oleg Sus. Přinášel komentáře k zajímavostem v zahraničních literárních a odborných periodikách. Po pauze byla rubrika obnovena v roce 1969 pod názvem Periodika.
Oleg Sus měl na starosti další úspěšnou rubrikou Třináct řádků o... Název se později proměnil na Třináct řádků Olega Suse a naposledy se rubrika jmenovala Sedm řádků Olega Suse. Autor v nich kritizoval různá témata, zabýval se například knihami. Proslulá Drzá interview Hosta do domu vycházela z pera Jana Skácela a Olega Suse, kteří vytvářeli imaginární rozhovory s již zesnulými klasiky, dokonce promlouvali i s časopisy a jinými neživými „bytostmi“, vznikla však i opravdová, avšak netradiční interview s žijícími autory.
Často se vedle sebe ocitly texty aktuální a texty i přes půlstoletí staré. Skácel chtěl nejprve připomenout české klasiky verše, ale později začal uveřejňovat i díla prozaická a nejen česká. Čtenáři se tak dostali k Dostojevskému, Greenovi, Babelovi , Masarykovi, nebo Eisnerovi..."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12706
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse