Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hra a hyperaktivita

Hra a hyperaktivitaKategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce se zamýšlí nad tím, co je to hyperaktivita, jak ji lze definovat a jak se projevuje. Popisuje, jaké hry by měly hyperaktivní děti hrát. V poslední části se zmiňuje o institucích, které poskytují poradenství a pomoc těmto dětem.

Obsah

1.
Definice
2.
Projevy
3.
Hry a hyperaktivita
4.
Pomocné a poradenské instituce

Úryvek

"Hyperaktivita bývá definována jako porucha aktivační úrovně. Jedná se poruchu pozornosti, jež je provázena hyperaktivitou, označuje se jako ADHD (= Attention Deficit Hyperactivity Disorder), u nás se dříve užíval termín lehká mozková dysfunkce = LMD. (RIEFOVÁ, 1999)
Typické projevy chování dětí s poruchou pozornosti provázena hyperaktivitou jsou například:
• vysoká míra aktivity - dítě bezděčně pohybuje rukama nebo nohama, vrtí se na židli, vypadá jako když je neustále v pohybu
• malé sebeovládání, impulzivita – často pobíhá, vstává ze židle, když je to nejméně vhodné, mívá potíže tiše si hrát
• potíže s přechodem k jiné činnosti, nepozornost
• sociální nevyzrálost, malá sebeúcta
• nepřiměřeně silná reakce i na drobné podněty
K základním symptomům ADHD patří hyperaktivita, impulzivita a nedostatečná schopnost soustředění. (MUNDENARCELUS, 2002 RIEFOVÁ, 1999)"

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x464deb219ead2.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Hra_a_hyperaktivita.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse