Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Hradíra, Mornstein: Lékařská biofyzika a přístrojová technika - výpisky

Hradíra, Mornstein: Lékařská biofyzika a přístrojová technika - výpisky

Kategorie: Medicína

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracování výpisků z knihy Lékařská biofyzika a přístrojová technika, zmíněny jsou vlivy techniky na lidský organismus, konkrétně se jedná o vliv tlakových změn, rychlosti, akustických faktorů, klimatických podmínek, elektrického proudu a světelného nebo jaderného záření.

Obsah

1.
Účinky mechanických faktorů
2.
Účinky tlakových změn
a) Vliv přetlaku
3.
Účinky změn rychlosti
a) Kladné
b) Záporné
c) Ve stavu beztíže
4.
Škodlivé účinky mechanických sil
a) Úraz (trauma)
5.
Účinky akustických faktorů
a) Akustika
b) Fyzikální charakteristika zvuku
c) Účinky zvukových polí
d) Chronické poškození sluchu
6.
Účinky ultrazvuku
7.
Vliv meteorologických podmínek na organismus
a) Klima (podnebí)
b) Počasí
c) Biotropní vlivy počasí
d) Vliv teplotních změn
8.
Účinky elektrických proudů
a) Vedení elektrického proudu tkáněmi
b) Elektrická dráždivost a elektrokinetické jevy
c) Úrazy elektrickým proudem
9.
Účinky magnetických polí
10.
Účinky neionizujícího elektromagnetického záření
a) Fyzikální charakteristika viditelného záření
b) Zdroje záření
c) Biologické účinky optického záření
11.
Účinky viditelného světla
a) Účinky ultrafialového záření
b) Účinky infračerveného záření
c) Účinky laserového záření
12.
Biologické účinky ionizujícího záření
a) Mechanismy účinků
b) Relativní biologická účinnost záření
c) Biologické účinky jaderných výbuchů
d) Ochrana před ozářením
13.
Biologické signály
a) Biosignály a jejich rozdělení
b) Biosignály vlastní
c) Biosiglály zprostředkované
d) Zpracování biosignálů
14.
Biomechanika a účinky mechanických sil na organismus
a) Rozdělení látek podle mechanických vlastností
b) Biofyzika podpůrně-pohybového systému.
c) Účinky mechanických sil na organismus
d) Biomechanika svalového stahu
e) Biomechanika srdečně-cévního systému
f) Biofyzika dýchání
15.
Biofyzika elektrických projevů a účinku
a) Transportní mechanismy
b) Difúze bílkovinným kanálem
c) Elektrické projevy buněk
d) Elektrické a magnetické vlastností tkání
e) Magnetické signály tkání
f) Elektrochemické analytické metody


Úryvek

"Zdroje záření
Přirozené – jediný přirozený zdroj je SLUNCE.
Umělé:
1. Teplotní – vlnová délka vyzařovaného záření závisí na teplotě zdroje (žárovky, zdroje sálavého tepla).
2. Luminiscenční – využívají excitačních pochodů v atomech a molekulách (zářivky, výbojky).
3. Lasery (jediný umělý zdroj vyzařující koherentní záření). V lékařství našly využití jako chirurgické nástroje a jako terapeutický prostředek. Podle fyzikálního stavu aktivní látky se dělí na pevné, kapalinové a plynové a nově vyvinuté plazmové lasery, kde aktivním prostředím je plazma zcela ionizovaného uhlíku. Dalším typem je laser s volnými elektrony, kde aktivním prostředím je svazek elektronů pohybujících se v proměnném magnetickém poli. Tyto nové typy zatím nenašly využití v lékařství.
Podle režimu provozu se dělí na kontinuální (energie je vysílána formou souvislého vlnění) a impulsní (vyzařování se děje impulsně).

Biologické účinky optického záření
Závisí na několika faktorech: vlastnostech zdroje záření, době působení a optických vlastnostech tkáně. Za konstantních podmínek se jednotlivé tkáně liší svou odrazivostí a absorpcí.

Účinky viditelného světla
Nejdůležitější biologickou funkcí světla je jeho účast ve fotosyntéze. Autotrofní (fototrofní) organismy (zelené rostliny a některé mikroorganismy) mají schopnost transformovat energii slunečního záření na energii chemických vazeb. Základní úlohu ve fotosyntéze má buněčná organela chloroplast. Je tvořen třemi membránami, dvěma vnějšími a jednou vnitřní, která je vybavena aparátem pro fotosyntetickou fosforylaci (děj, při němž energie pohlcených fotonů vyvolá tok elektronů a následně vodíkových iontů za současné tvorby ATP. Základem tohoto aparátu jsou molekuly chlorofylu, které pohlcují fotony světla. Celý proces se skládá ze dvou dějů:
1. Děj probíhající za světla – fotosystém I. a II.
2. Děj probíhající za tmy – Calvinův cyklus
V procesu fotosyntézy vzniká ze světla kyslík, který přechází do atmosféry.

Účinky ultrafialového záření
Z látek tvořících základ živých systémů jsou vůči ultrafialovému záření nejcitlivější organické sloučeniny nenasycené. Z nich jsou vůči UV záření nejcitlivější ty, které mají konjugované dvojné vazby. Z biologicky významných látek jsou vůči UV záření citlivé bílkoviny, nukleové kyseliny a některé pigmenty.
Pronikavost UV záření je poměrně malá a ovlivňuje jen povrchové vrstvy lidského organismu. Účinky se projevují jednak na kůži (zčervenání – vznik erytému, následnou pigmentací, která je ochranným mechanismem proti dalšímu ozáření), jednak na oku. Dalším biologickým účinkem, který má rovněž svůj počátek v povrchových vrstvách je syntéza vitamínu D. Vitamín D řídí metabolismus vápníku a fosforu a jeho nedostatek má za následek onemocnění zvané křivice (rachitis). Kancerogenní účinek UV záření nebyl jednoznačně prokázán. 90% nádorů se vyskytuje na nekrytých místech kůže. Ultrafialové záření pásma C o vlnových délkách kratších než 280 nm má výrazné baktericidní účinky. Těch se v lékařství užívá především ke sterilizaci prostorů."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8457
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse