Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hrdelní soudnictví - historie

Hrdelní soudnictví - historie

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce popisuje trestní právo a jeho historický vývoj od raně feudálního státu, až do 17. století. Zaměřuje se na torturu a pravidla boží pravdy. Věnuje se chlumeckému hrdelnímu soudu a jeho činnosti okolo 16.století. Zabývá se právem rychtářů a katů. Z přečinů zmiňuje krádeže, loupeže, žhářství a způsoby jejich trestání, tresty za vraždu, čáry a kouzla, smilstvo, cizoložství, i jiné mravnostní delikty.

Obsah

1.
Trestní právo
2.
Chlumecký hrdelní soud a jeho činnost
2.1.
Krádeže, loupeže, žhářství
2.2.
Vražda a infanticidia
2.3.
Čáry a kouzla
2.4.
Smilstvo, cizoložství a jiné mravnostní delikty
3.
Závěr

Úryvek

"CHLUMECKÝ HRDELNÍ SOUD A JEHO ČINNOST

Okolo 16. století byla hrdelní pravomoc přenesena na město jeho pozemkovou vrchností. Představitelem hrdelní jurisdikce byla městská rada, která se v této oblasti řídila jednak obecními právními předpisy, jednak vrchnostenskými instrukcemi, přijímanými obvykle při obnově rady. Městská rada vystupovala jako celek na počátku soudního procesu a v jeho závěru . K výslechům byli vysíláni jenom někteří její členové společně s rychtářem, kteří během času získali v této oblasti cenné zkušenosti, jimiž pak ovlivňovali vynesení rozsudku v radě. Celého průběhu trestního řízení se účastnil městský písař, který vedl písemnou agendu hrdelního soudu. Do radních manuálů zapisoval žaloby a relace o trestných činech, vyřizoval korespondenci městské rady s ostatními právními institucemi ve vězeňských a katovských záležitostech, ve vězení a v mučírně zapisoval výslechy obviněných, stylizoval jejich supliky i reversy a zaznamenával i průběh případné exekuce.
Městský rychtář měl v hrdelním soudnictví též důležitou roli. Jeho povinnosti byly evidovány v přísaze, kterou skládal na počátku svého úřadování.
Rychtář ohledával místa trestných činů , sledoval a zajišťoval provinilce, byl zodpovědný za jejich vězení, účastnil se výslechů a exekucí. V případě, že mu některý z nich utekl, byl povinen jej stíhat. Vedle toho rychtář užíval svého rychtářského práva a sám soudil drobné žaloby, urážky a podobně.

Rychtáři byl podřízen biřic (právní posel ), jenž se staral přímo o vězně, což bylo mnohdy velmi nebezpečné, protože podmínkou útěku z vězení byla likvidace těchto strážců.
Součástí výkonného aparátu byli kati, kteří vytvořili zvláštní skupinu městské společnosti, neboť žili doslova na jejím okraji. Vedle své činnosti v mučírně a na exekučních místech vykonávali také funkci městského rasa, protože vyvolávali městské dobytčí trhy, odstraňovali padlý dobytek, pečovali o čistotu města.
Chlumecký mistr ostrého meče platil městu ze svých pozemků kopu a deset grošů ročního úroku, po příchodu do města měl dát tzv. příjemné.
Kati postupně praxí získali poměrně dobré anatomické vědomosti, které později uplatňovali i při léčení lidí.

Po reformě hrdelního soudnictví v roce 1765 se zásadně změnilo i postavení kata, který se stal tam, kde byl zrušen hrdelní soud, výhradně městským rasem. Poměr obyvatel k němu vycházel ze vžitých vztahů a trvalo ještě řadu let, než byl považován za rovnocenného ostatním obyvatelům.
Při zjištění deliktu se dobrovolný výslech uskutečňoval na radnici, na dvorci šatlavním či v síni šatlavní. Mučírna byla umístěna ve sklípku, do něhož provinilce sváděl kat. Tortura byla mnohdy pro konšele společenskou událostí. Poddanská města pozvala zástupce vrchnosti – hejtmana nebo purkrabího, někdy se zvali i zástupci spřátelených měst. Pro městskou radu byl v mučírně připraven stůl s hojným pohoštěním – dobrým jídlem, drůbeží, rybami, koláči, nechybělo ani pivo a víno. I přes hojnost pohoštění se však kvas v mučírně obvykle odbýval střídmě, avšak v německých městech byly hostiny delší a mnohdy končily pozdě v noci, kdy již byli konšelé zcela zpití.
Po zadržení delikventa došlo k předběžnému výslechu a po něm byla vrchnostenskými úředníky sestavena veřejná obžaloba, kterou v zasedání městské rady přednesl tzv. plnomocník vrchnosti. Provinilci byli přivedeni k ¨obvinění¨a měli možnost obhajoby, v níž zpravidla zdůrazňovali polehčující okolnosti."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera528
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse