Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hrozba přelidnění světa - Afrika, Indie a Čína

Hrozba přelidnění světa - Afrika, Indie a Čína


Kategorie: Demografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Seminární práce rozebírá populační problémy lidstva. Povrchně se zabývá populační explozí v Africe, Indii a Číně. Závěr obsahuje vlastní názor autora seminární práce na tento problém.

Obsah

1.
Populační problém
2.
Země třetího světa
2.1.
Afrika
2.2.
Indie
2.3.
Čína
3.
Závěr

Úryvek

"Populační problém
Dnešní svět se vyznačuje mnohými paradoxy. Zatímco vyspělé a bohaté státy mají dnes velké potíže se zajištěním byť i jen prosté reprodukce své populace, chudé rozvojové země prožívají nebývalou populační explozi. Milióny lidí žijí v obludných megalopolích, milióny živoří na půdě zničené špatným hospodařením.
Od počátku našeho letopočtu to trvalo 1700 let, než se počet obyvatel Země zdvojnásobil. K dalšímu zdvojnásobení došlo však už za 150 let, k dalšímu už za 95 let a k dalšímu za pouhých 28 let, v roce 1988. Počet obyvatel tak dosáhl pěti miliard. Dnešní omezené zdroje jsou nerovnoměrně rozděleny mezi 5.3 miliard lidí, přičemž počet obyvatel Země se zvyšuje každou sekundu o tři. Průměrný minutový přírůstek je 177 lidí, což představuje 93 miliónů lidí ročně. Nejnižší odhad OSN je 7.5 miliard lidí na světě v roce 2100. Toto číslo je však nereálné. Pravděpodobnější je, že počet obyvatel na Zemi bude asi 11-14.2 miliardy. Tzv. neomalthusiánci očekávají 10 miliard lidí na Zemi už v roce 2025. V každém případě, převážná většina těchto lidí bude žít v rozvojových zemích, ve kterých je a bude ohromný nedostatek všeho.

Země třetího světa
Z dříve uvedených faktů vyplývá, že největší problém s populační explozí je v tzv. zemích třetího světa. Nepodaří-li se zvládnout situaci v těchto zemích, to znamená udržet přírůstky populace na nynějších hodnotách, vzroste počet lidí Země na 14 miliard. Naopak, podle nejpříznivějšího scénáře by se měl počet obyvatel ustálit na 7.5-8 miliardách, to však pouze tehdy, budou-li rozvojové země následovat země vyspělé, kterým se podařilo v minulých dvaceti letech snížit přírůstek obyvatel. Rozvojové země mají ve svém demografickém vývoji zpoždění za vyspělými státy asi 75 let a proces demografické revoluce by v nich měl být zakončen zhruba za 50 let. Ani to ovšem nebude znamenat zastavení početního růstu populace, ke kterému bude zapotřebí minimálně dalších 50 let. To znamená, že definitivní řešení této problematiky lze očekávat v druhé polovině 21. století. "

Poznámka

Práce z předmětu Světová ekonomika - Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko2016.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Hrozba_prelidneni_sveta.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse