Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hudba jako součást souvislosti světa - esej

Hudba jako součást souvislosti světa - esej

Kategorie: Hudba moderní

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Prací, pojednávající o fenoménu hudby, se prolínají dva motivy: jednak pokus začlenit hudbu a její vnímání do kontextu technologických možností moderní doby a jednak zasadit prožitek hudby do celkového lidského zakoušení světa. Výsledkem je snaha postihnout, jak se mění a jakých dimenzí může v současném světě nabýt prožitek hudby, jež je především hudbou reprodukovanou. Autor tento jev nehodnotí, zůstává u konstatování, že reprodukce hudby rozšiřuje možnosti jejího prožívání. V podobném duchu závěr zdůrazňuje důležitost otevřenosti a vnímavosti, nejen k hudbě, ale celému světu.

Obsah

1.
Hudba jako součást lidského prožívání světa
1.1.
Lidské bytí ve světě
1.2.
Kultivace zkušenosti
2.
Skutečnost reprodukované hudby a bezprostřední kontakt
2.1.
Vliv struktur moderní společnosti na hudbu
2.2.
Hudba v předmoderní společnosti
2.3.
Reprodukce hudby v moderní společnosti
2.4.
Prožívání reprodukované hudby
3.
Masová reprodukce hudby
3.1.
Hudba ve společenských procesech moderní doby
3.2.
Za hranice hudby jako zboží
4.
Případ walkman
4.1.
Prožívání hudby z walkmanu
4.2.
Videoklip
5.
Hudební styl
6.
Závěr: citlivost a vnímavost ve vztahu ke světu

Úryvek

"HUDBA JAKO SOUČÁST CELKOVÉ SOUVISLOSTI SVĚTA

Člověk nějak jest ve světě. Jeho bytí je již vždy ve světě. Ve svém životním běhu a pohybu se zajímá o svou existenci. (Heiddegerovsky řečeno, člověk je existence zainteresovaná o své bytí.) Zápasí o své místo. (Především tím, že strukturuje svůj vnitřní i okolní prostor. To znamená, že člověka si nemožno představit bez nějak rozvržené struktury jeho souvislostí a příležitostí, možností s nimiž si vydobývá, ustavuje své místo ve světě)...
Ve snaze přežít, orientovat se ve světě, člověk uchopuje a nějak se zmocňuje věcí a jevů, přirozeností světa. Snaží se poznáním odhalovat "chod věcí", řád světa, porozumět světu, sobě, druhým... Způsoby jak se lze nějak světa chápat, zmocňovat, objevovat či dokonce zavádět řád jsou vskutku mnohé. Pokoušíme-li se jakkoliv uchopit a poznat nevyčerpatelnou mnohost světa, nevyčerpatelnou moc přirozeností, neustále pokračující dění, život, zmocňujeme se jen jednotlivého náhledu na ně, jednoho určitého "řezu". Tyto jednotlivá hlediska, řezy, způsoby, zmocňování a zakoušení světa můžeme nazvat například: racionální rozumové, analytické, každodenní všednosti, umělecké, poetické, užitkově technické, posvátné, světonázorové atd.
V běhu života, v lidské snaze o dobrý život se utváří různá míra kultivace a schopnost pro přecházení mezi těmito jednotlivými hledisky a způsoby, vzniká schopnost tlumočit "to, o co si myslím, že jde" (bytostné nároky) z jedné dimenze do druhé. Pečuji o bohatství vnitřní zkušenosti, kultivuji svou otevřenost vůči tomu, co ke mně přichází. To, co ke mně přichází beru tak, jak to ke mně přichází a ne dle svých předchozích míněních, šablon o věcech. Do svého okolí vrůstám a strukturuji jej skutečnými, autentickými, lidskými, životními vztahy. (To se do značné míry kryje s možnostmi a úkoly vychovatele.)
Možnosti rozeznávat zvuky, v určitém pojetí zvuku je rozeznávat jako tóny, až například k vytvoření uměleckého hudebního díla či peněžního obratu soudobého hudebního průmyslu také patří k pluralitě možností zakoušení, poznávání a zmocňování se světa a jeho porozumění. Není tu téma "hudba", ale hudba je součástí mnohovýznamnosti a plurality světa a lidského prožívání a pobytu v něm.

SKUTEČNOST REPRODIKOVANÉ HUDBY A BEZPROSTŘEDNÍ KONTAKT
Začněme teměř frází: způsob organizace a chodu současné společnosti proměňuje charakter a význam všech skutečností života. Nejen způsob organizace a chodu současné společnosti, ale i nové technologie a nová pojetí světa rozvíjené od novověké doby (sociologicky: pádem tradiční a nástupem moderní společnosti). Co se v této souvislosti děje s hudbou?
Hudba a obecněji kultura vůbec v "předmoderní" společnosti není záležitostí masovou, demokratickou, všem přístupnou. Je zde kultura lidová, lidová píseň a umění, vážná hudba realizovaná ve městech, přístupná měšťanům, aristokratům. Když má zaznít lidová píseň, někdo se musí nadechnout a zpívat, hrát. Ti, kteří poslouchají, většinou i zpívají. Často je píseň součástí pracovního rituálu, součástí rituálů, jež souvisí s ročním, přírodním během, součástí širších kontextů. Když zní nějaký hudební opus, provádí ho orchestr v koncertním sále či u příležitosti rozmanitých večírků. Publikum je na tuto událost již nějak připraveno a událost je vázána na shromáždění se orchestru...
Nové technické vynálezy umožní záznam zvuku a jeho libovolnou reprodukci nezávislou na místu, době, počtu a složení posluchačů. Dnes hudbu slyšíme prakticky všude. V autě, na ulici, v obchodě, ze sousedova bytu, od spolucestujícího z walkmana v tramvaji. Hudba je mj. součástí každodeního moderního hluku, kterému nelze utéct, a který je nezávislý na naší vůli..."

Poznámka

V práci se objevují pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22583
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse