Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Hudební impresionismus - maturitní otázka

Hudební impresionismus - maturitní otázka


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se velmi stručně zabývá problematikou hudebního impresionismu. Obsahuje maturitní otázku z hudební výchovy, uvádí souvislosti hudebního impresionismu s výtvarným a literárním uměním. Charakterizuje styl, i stěžejní osobnosti, které jej zastupují, včetně jejich nejznámějších děl.

Obsah

1.
Úvod
2.
Impresionismus ve výtvarném umění
3.
Impresionismus v hudbě
4.
Claude Debussy (1862-1918)
5.
Maurice Ravel (1875 - 1937)

Úryvek

"Claude Debussy (1862-1918)
- konzervatoř v Paříži
- domácí učitel v rodině hraběnky Mekkové (mecenáška Čajkovského), díky tomu se dostal např. do Ruska, Švýcarska i Itálie
-1884- Římská cena za kantátu Marnotratný syn
- poté 2 roky strávil v Římě, ale moc se mu nedařilo, stěhuje se do Paříže, tam se sbližuje se symbolisty (Stephane Mallarme v jejich čele)
- díky příklonu k poesii nakonec dospěl k impresionismu
☻ Preludium k Faunovu odpoledni (podle stejnojmenné básně. Mallarmého)
☻ opera Peleas a Melisanda
☻ cyklus Moře
☻ dětský balet Krabice hraček
☻klavírní Obrazy I a II
- i v pozdním díle byl impresionistou

Maurice Ravel (1875 - 1937)
- nebyla u něj taková impresionistická výbojnost jako u Debussyho
- základem = hudební barevnost, mistr orchestrální instrumentace (přepis Musorgského Obrázků z výstavy)
- čerpal ze španělského folklóru (jeho matka španělka)
☻Španělská hodinka
☻Dítě a kouzla
- k Debussymu se přiblížil ranými klavírními pracemi
☻ Kašpar noci
☻Vodotrysky
☻Zrcadla
- nejznámější Bolero z baletu Dafnis a Chloe

- v české tvorbě některé skladby Vítězslava Nováka (1870-1949)
-symfonické básně: ☻ V Tatrách
☻ Toman a lesní panna
- svou tvorbou se ale řadí k české moderně"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49454321c73fd.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
MO_hudeb_impres.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse