Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Hudební klasicismus - maturitní otázka

Hudební klasicismus - maturitní otázka


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku z hudební výchovy. Velmi stručně, pouze formou hesel, seznamuje s hudebním klasicismem. Nejdříve uvádí obecný historicko-společenský a kulturní kontext, poté zmiňuje instrumentální hudbu, operu, i symfonie.

Obsah

1.
Obecný historicko-společenský a kulturní kontext
2.
Instrumentální hudba
3.
Opera
4.
Symfonie

Úryvek

"- melodicko- harmonické období (stejně jako baroko a rokoko)
- uplatňuje se především harmonie (výrazná převaha akordů, akordických postupů a spojů a somezenou samostatností středních hlasů)
- myšlenkově souvisí s racionalismem a osvícenstvím
- zdůraznění významu rozumu v lidském konání a nutnosti vědeckéhpo poznávání (René Descartes : „Myslím,tedy jsem.“)
- inspirace v antice
- v sochařství a architektuře: protiklad barokního umění, jednoduchost, pevný řád, forma, střízlivost,už není smyslem „oslnit“ jako v baroku
- v hudbě: přehledná melodika, jasné členění hudebního tématu, přehlednost hudební formy, inspirace v lidské tvořivosti
- zjednodušení skladatelské práce oproti baroku
- nové hudební formy: cyklická sonáta
-tzv. malý klasický orchestr (haydnovského typu),což jsou smyčce, dechy po dvou bez trombónů a tuby a tympány, smyčcové kvarteto (dvoje housle, viola, violoncello)
- zdokonalení hudebních nástrojů (např. trubka, klavír)

Instrumentální hudba
- navázala na barokní tvorbu a využívala jak zdokonalených nástrojů, tak nových forem
- především sonátová forma, cyklická sonáta, symfonie, a smyčcový kvartet
- významní byli hlavně představitelé 1. vídeňské školy (Haydn, Mozart, Beethoven)
Opera
- prodělala první reformu
- barokní opera tvořila pěvecké kulty a tím byl odsouván přílišnou efektností hudby dramatický účin díla
- Christopher Wilibald Gluck (1714-1787) zreformoval operu - základní požadavek byl dramatická pravdivost; předehra opery měla posluchače připravit na ráz děje"

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4943e9728752c.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Hudebni_klasicismus_MO.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse