Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Humanistická psychologie, logoterapie, transakční analýza - vliv psychologických teorií na rozvoj poradenství

Humanistická psychologie, logoterapie, transakční analýza - vliv psychologických teorií na rozvoj poradenství


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce sleduje vliv humanistické psychologie, logoterapie a transakční analýzy na rozvoj poradenství.

Obsah

1.
Humanistická psychologie
2.
Logoterapie
3.
Transakční analýza
3.1.
Části transakční analýzy

Úryvek

"Humanistická teorie:
Carl Rogers – nejvýzn. humanistický autor, který ovlivnil sociální práci
- podle Rogerse je podstatné aby pomáhající pracovník usiloval o opravdovost, zpětnou vazbu a empatii
- podle Rogerse mají všichni lidé tendenci k sebeaktualizaci

• humanistické modely sociální práce předpokládají, že názory každého jednotlivce jsou platné a cenné
• s klientem se jedná partnersky, jako s expertem
• postoje, které klientem nejsou vnímány jako problém, svědčí o zdravém potenciálu klienta
humanistické teorie, které mají společné rysy:
- pro sebeporozumění jsou podstatné vztahy k druhým lidem
- strach v životě člověka pramení z oba y ze ztráty druhých a z osamění
- pocity viny vznikají tehdy, když člověk není schopen uplatňovat svoje kreativitu
- svoboda a odpovědnost jsou klíčové charakteristiky lidského bytí
Humanistické školy:
• Rogersova terapie zaměřená na klienta
• Berneho transakční analýza

Logoterapie:
V. E. Frankl – založil terapeutický směr, který nazýval existenční analýza a logoterapie
- vychází z teze, že základní lidskou potřebou je vůle ke smyslu, pokud tato potřeba není naplněná, mohou vznikat psychické, somatické i sociální problémy
- předmětem zájmu logeterapeuta jsou především prožitky bezesmyslnosti, které jsou označována jako existenciální vakuum.
- klíčovou otázkou logoterapie je otázka smysluplnosti lidského života
- smysl každé životní situace má subjektivní i objektivní složku.
- smysl člověk podle Frankla nalézá především uskutečňováním hodnot"

Poznámka

Psáno heslovitě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47a82ead48bf9.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Psychologicke_teorie_v_poradenstvi.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse